Boozt slår förväntningarna – skruvar upp prognos

E-handelsbolaget Boozt redovisar en omsättning och ett justerat rörelseresultat som var högre än väntat under andra kvartalet.
Boozt säljer kläder på nätet och är ett av Sveriges största e-handelsföretag. Årsomsättningen ligger på cirka 3,5 miljarder för koncernen.

Omsättningen steg 36,7 procent till 1 228,2 miljoner kronor (898,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 173.

Rörelseresultatet blev 120,3 miljoner kronor (48,9). Rörelsemarginalen var 9,8 procent (5,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 141 miljoner kronor (47,1), väntat var 102, med en justerad rörelsemarginal på 11,5 procent (5,2).

Resultatet efter skatt blev 91 miljoner kronor (33,1).

Resultat per aktie hamnade på 1,58 kronor (0,58).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 493,8 miljoner kronor (99,7).

Boozt bekräftar sin prognos om en nettoomsättningstillväxt för helåret på 20 till 25 procent. Prognosen för den justerade rörelsemarginalen justeras upp till till mellan 3,5 till 4,5 procent, från tidigare 3 till 4 procent.

”Övergången från off-line- till online-handel har påskyndats och vi har arbetat hårt för att stärka vår ställning på marknaden och få ut maximalt av den här möjligheten. Alla våra team har presterat, vilket har säkerställt ett stort inflöde av nya kunder, en bra lagersammansättning och en hög kundnöjdhet. Under andra kvartalet välkomnade vi över 300 000 nya nordiska kunder till våra plattformar och de, såväl som våra återkommande kunder, har ökat inköpen från övriga kategorier, såsom Barn, Sport och Beauty. Även kategorin Män ökade sin omsättningsandel, vilket ytterligare visade på våra framsteg i vår strategiska ambition att stärka vår relevans för den nordiska mode- och livsstilskunden”, uppger bolagets vd Hermann Haraldsson.

Boozt, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 228,2 1 173 4,7% 898,7 36,7%
Rörelseresultat 120,3 48,9 146,0%
Rörelsemarginal 9,8% 5,4%
Rörelseresultat, justerat 141 102 38,2% 47,1 199,4%
Rörelsemarginal, justerad 11,5% 8,7% 5,2%
Nettoresultat 91 33,1 174,9%
Resultat per aktie, kronor 1,58 0,58 172,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 493,8 99,7 395,3%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här