Börje Ekholm: 2021 kommer att vara ett investeringsår för Ericsson

Telekomleverantören Ericsson kommer att ha ett investeringsår 2021. Det skriver VD Börje Ekholm i årsredovisningen och lyfter fram att han är stolt över prestationen som bolaget gjort under 2020.

”Jag är stolt över våra resultat 2020. Vi lyckades inte bara slutföra vändningen, utan vi visade också världen hur kritisk vår teknik är för ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Viktiga delar av vårt samhälle, som sjukhus och skolor, liksom familjer och vänner, är beroende av den infrastruktur vi tillhandahåller”, skriver Ericsson-chefen och fortsätter.

”Vi bör dock inte vara självbelåtna. 2021 kommer att vara ett investeringsår för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft. Vi ser också att resultatet under året kan påverkas negativt av lägre patentlicensintäkter på grund av viktiga kontraktförnyelser och att förvärvet av Cradlepoint kommer att påverka vår rörelsemarginal negativt.”

Ericsson har mål för 2022. Ekholm menar att man kommer att se tillbaka på de stora framsteg i digitalisering som pandemin inneburit.

”När vi äntligen kan se tillbaka på pandemin, kommer vi att se att vi tog enorma steg framåt i digitaliseringen av samhället där vi på många sätt ändrade vårt sätt att arbeta. Denna utveckling är en stor möjlighet för oss, eftersom 5G kommer att ha en framträdande position i världen efter pandemin.”

Ordförande Ronnie Leten tar upp kapitalstrukturen i sitt ordförandeord i årsredovisningen.

”Styrelsen är övertygad om att Ericsson är väl positionerat för att kunna leverera långsiktigt värde genom en kombination av investeringar i FoU samt innovation och kontinuerligt fokus på ansvarsfullt företagande, talanghantering och ledarskap. Det är även viktigt för styrelsen att Ericsson bibehåller sitt stora fokus på att skapa kundvärde. Styrelsen övervakar Ericssons kapitalstruktur med målet att bibehålla en stark balansräkning och ett positivt fritt kassaflöde.”

Styrelsen har föreslagit en höjning av utdelningen till 2,00 kronor per aktie (1,50).