”Bra köpa marknadsledare”

Christian Brunlid. Foto: Jörgen Appelgren

Du är småbolagsveteran.

Christian Brunlid

Förvaltare,
Handelsbanken
Microcap Sverige
Förvaltat kapital:
2,4 miljarder kronor

I år: – 7,7 procent

Sedan start:
+ 60 procent

Svenska Småbolag:

Förvaltat kapital:
21 miljarder kronor

I år: -19 procent

I snitt per år: 4, 39

– Ja, det kan man kanske säga. Jag har hållit på 13 år med Småbolagsfonden Sverige och 3,5 år med den svenska microcap–fonden på Handelsbanken.

Det har varit oroliga tider, hur tänker du när klockan slår nio och Stockholmsbörsen öppnar?

– Det är alltid lika spännande. Om vi, som det verkar nu, kommer in i en period med lite mindre volatilitet är det väldigt bra. Börsen bottnade i mitten av mars och sedan dess har det varit en stark börs. Framtiden handlar mycket om coronastatistik, och vi vet inte hur det kommer att gå. Men många börsbolag gynnas i det här läget, särskilt livsmedelsindustrin och spelbolag. Generellt sett finns de värst drabbade branscherna utanför börsen.

Hela besöksnäringen har tagit stryk, trots det har ni ökat i hotellfastighetsbolaget Pandox, varför?

– Vi hade en liten skvätt före coronaoron och har nu köpt mer. Det var efter att det kom in några nya storägare i den viktiga hyresgästen Scandic Hotels, sedan såg vi att en av huvudägarna i Pandox också köpte aktier. Vi tyckte att det implicita värdet var väldigt lågt per hotellrum, runt 500 000 kronor, samtidigt som det kostar runt 3 miljoner att bygga ett nytt hotellrum. Generellt i sådana här tider ska man investera i marknads-ledare för de kommer att finnas kvar och ta ytterligare marknadsandelar på bekostnad av svaga konkurrenter.

Det största innehavet i microcapfonden är Sedana Medical, varför?

– Detta är ett bolag som vi har ägt länge men som har blivit mer relevant. De är verksamma inom både läkemedel och medtech och har en produkt som behövs inom intensivvården. Till skillnad mot traditionella insövningsmetoder som sker intravenöst andas man in deras produkt som gasform. Det innebär att man vaknar mycket snabbare. Dessutom har det visat sig att inflammationen i lungorna minskar samtidigt som syresättningen i blodet ökar. Från början var det mest ett bra sätt att söva patienter på men nu har bieffekten mot inflamation blivit än mer aktuell. De säljer en del på marknaden redan i dag, off label, för man håller på med två studier i USA och Europa där man väntar på godkännande från respektive läke-medelsverk.

Aktien har stigit med 58 procent i år, är det läge att gå in nu?

– Man får fundera på hur stor marknaden är och frågan är vad bolaget kan vara värt inom ett par år. Än så länge är de inne i en positiv spiral även om det är från låga nivåer.

Hade den gått bra utan corona-oron?

– Nej, den hade inte gått lika bra, men de skulle ha klarat sig ändå eftersom intensivvården kommer att finnas kvar.

Ert näst-största innehav är Cellink, varför?

– Ja, det är ett företag som tillverkar 3D-printrar och med hjälp av sitt biobläck kan man tillverka mänsklig vävnad i olika former. Poängen med att kunna göra 3D-printing är att man kan testa läkemedel på dessa konstgjorda organ i en mycket tidigare fas.

Men tjänar de några pengar?

– Nej, men fokus är på tillväxt just nu. I det korta perspektivet hämmas de av att de inte kan åka på mässor och sälja produkter som tidigare men de kommer att tjäna pengar. De gjorde också en nyemission nyligen så de är välkapitaliserade.

Förvärvsmaskinen Sdiptech är också ett innehav som väger tungt i Microcapfonden, är det en affärsmodell som håller i sig på sikt?

– Många känner till liknande affärsmodeller via Lagercranz, Lifco eller Indutrade. Sdiptech nischar in sig på infrastrukturkritiska bolag: vatten som ska flöda, datasäkerhet eller hisservice, en bra nisch med flera intressanta bolag som kan förvärvas framöver.

Det fjärde största innehavet är Storytel, en aktie som stigit med nästan 20 procent i år.

– Ja, de inledde året väldigt starkt i samband med sin kapitalmarknadsdag men nu gynnas de av att folk lyssnar mer på böcker. Strax innan sport-lovet fick de in en miljard kronor i en nyemission så bolaget är välkapitaliserat. Det är mer fokus att växa på befintliga marknader. Sverige ligger långt framme i mognadsgrad, det är 4–5 procent som lyssnar på ljudböcker i Sverige och kan man få upp motsvarande siffror på andra marknader, så det finns stor potential. Den stora konkurrenten är Audible som ägs av Amazon.

Microcapfondens femte största innehavet Mentice, ett simuleringsbolag som ska träna läkare, har inte utvecklats så väl på börsen på senare tid, varför?

– Vi är väldigt optimistiska kring den långsiktiga tillväxten men sjukhusen har tvingats prioritera covid-19-patienter. Mentices simulatorer tränar läkare till att göra operationer säkrare och bättre vilket leder till en större sannolikhet för att operationen blir lyckad. Övergripande tror vi på bolag som effektiviserar sjukvården och robotkirurgi kommer allt mer.

Effektivisera sjukvården handlar om investeringar – kommer det att stanna av nu?

– Ja, nu handlar det om att rädda liv och tittar man krasst på amerikanska sjukhus så innebär covid-19-patienter en ekonomisk katastrof, eftersom de, rent ekonomiskt, inte är så lönsamma som andra patienter, som exempelvis behöver en knäoperation. Sämre budget från sjukvårdssidan innebär att de inte har samma medel att investera i nya produkter. Det kommer också att drabba andra bolag, exempelvis Elekta med sina strålningsmaskiner, men när vi kommer ur det här så kommer effektiviseringsbehovet inom sjukvården att kvarstå och då kan det ta fart igen.

K-fastigheter noterades i höstas och har haft en mycket bra resa på börsen, ännu ett fastighetsbolag som ni tror på.

– Ja, de utvecklar hyres-bostäder och har ett evigt tänk. De har tre olika koncept kring hur man bygger och man har fått ner produktionskostnaden enormt. Erik Selin är ordförande och en av huvudägarna, den andra huvudägaren är vd:n Jacob Karlsson som har gjort det här väldigt skickligt.

Du är inte orolig vad gäller fastigheter i dessa tider?

– Nej, inte generellt. Om vi tar Svenska Småbolagsfonden gick vi in i krisen med undervikt av fastigheter men den senaste tiden har vi köpt en hel del fastigheter. Vad gäller Balder var den uppe som högst över 500 kronor och som lägst cirka 240.  Vid det tillfället var det en telefonkonferens med Erik Selin och han kom med lugnande besked. Alla är oroliga för vakanser och hyresnivåer men förra finans-krisen ökade vakansgraden 2-3 procent på marknaden. I Balders fall är 60 procent av portföljen hyresbostäder.

Ni har även Ovzon, ett satellitbolag. Det kostar 700–800 miljoner kronor att skicka upp en satellit, har de råd nu?

– De har redan säkrat finansieringen för satelliten och uppskjutningen som kommer ske i slutet av 2021. De har en kommunikationsteknologi som möjliggör kommunikation på otillgängliga platser. De har militären som kunder men även andra som teleoperatörer och tv-kanaler kommer att efterfråga deras tjänster. De har kontrakterat en hel del av kapaciteten. När de skjuter upp satelliten kommer de att ha intäkter på cirka en miljard kronor per år och med låga driftkostnader blir det en väldigt bra marginal.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här