Bravidas ebita-resultat högre än väntat – föreslår ökad utdelning

Installationsbolaget Bravida redovisar en omsättning i linje med förväntat och ett ebita-resultat som var något högre än analytikernas förväntningar. Vidare föreslår styrelsen en ökad utdelning.
Omsättningen sjönk 0,9% till 5 614 miljoner kronor (5 667). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 667.

Ebita-resultatet uppgick till 478 miljoner kronor (425), väntat 448, med en ebita-marginal på 8,5% (7,5).

Rörelseresultatet blev 477 miljoner kronor (424). Rörelsemarginalen var 8,5% (7,5).

Resultatet efter skatt blev 351 miljoner kronor (303).

Resultat per aktie hamnade på 1,73 kronor (1,50).

Orderingången landade på 5 140 miljoner kronor (5 546).

I utdelning föreslås 2,5 kronor (2,25), väntat 2,47.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 873 miljoner kronor (989).

Bravidas VD Mattias Johansson skriver i rapporten att bolagets tillväxt påverkades negativt av att efterfrågan inom serviceverksamheten fortsatt minskat. Men Bravida håller fast vid sin strategi om marginal före volym och tackar därmed nej till olönsamma projekt i oroliga tider.

Bolagets balansräkning uppges vara stark och Johansson ser fortsatta möjligheter framöver till förvärv.

”Min bedömning är att även om de kortsiktiga marknadsutsikterna fortsatt är osäkra så kommer efterfrågan på våra tjänster alltid att finnas och även gynnas av våra kunders hållbarhetsarbete”, skriver Johansson.

Bravida, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Orderingång 5 140 5 546 -7,3%
Nettoomsättning 5 614 5 667 -0,9% 5 667 -0,9%
EBITA 478 448 6,7% 425 12,5%
EBITA-marginal 8,5% 7,9% 7,5%
Rörelseresultat 477 424 12,5%
Rörelsemarginal 8,5% 7,5%
Nettoresultat 351 303 15,8%
Resultat per aktie, kronor 1,73 1,50 15,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 873 989 -11,7%
Utdelning per aktie, kronor 2,5 2,47 1,2% 2,25 11,1%

Konsensusdata från Factset