Bure tog in miljard i riktad nyemission

Investmentbolaget Bure har genomfört en riktad nyemission av 5,18 miljoner aktier till teckningskursen 193 kronor per aktie.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Bolaget tillförs 1,0 miljard kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen motsvarar 100 procent av bedömt substansvärde per aktie baserat på stängningskurser den 10 juni. Under de 20 senaste handelsdagarna per 10 juni har Bures aktiekurs i genomsnitt motsvarat 100 procent av beräknat substansvärde per aktie.

Teckningskursen på 193 kronor motsvarar samtidigt en rabatt på 6,1 procent jämfört med aktiens stängningskurs på 205,60 kronor igår.

Ett antal svenska institutionella investerare, däribland Ramsbury Invest, AP4, SEB-stiftelsen, Formica Capital och Lottie Tham med familj, tecknade i den riktade nyemissionen.

Bakgrunden till den riktade nyemissionen är att Bure ser goda möjligheter att öka omfattningen av sin verksamhet genom investeringar i såväl befintliga som nya innehav, vilket förväntas gynna samtliga aktieägare. Den riktade nyemissionen förutsätter godkännande av Bures årsstämma som hålls idag den 11 juni. Bure har efter nyemissionen 74,15 miljoner aktier utestående.

– Vi är mycket glada att så etablerade och respekterade investerare valt att delta i nyemissionen. Min ambition är att kontinuerligt utveckla Bures verksamhet och portföljbolagen och därmed skapa värde för aktieägarna. Med ytterligare kapital får nu Bure större möjligheter att satsa framåt i såväl befintlig portfölj som i nya investeringar, kommenterar Henrik Blomquist, vd för Bure.

– Utfallet av den riktade nyemissionen är ett bra betyg på Bures långsiktiga ägarfilosofi och förmåga att skapa hållbara värden över tid, kommenterar Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure.

Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure.