Calmfors: Höj lönen för lärare och sjuksköterskor

Det Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som finansieras av Svenskt Näringsliv, stöder kraven om högre löner för lärare och sjuksköterskor, men anser att löneökningarna inom andra bristyrken, som byggsektorn, bör hållas tillbaka.

Det säger rådets ordförande Lars Calmfors vid en presentation av rapporten ”Dags för större lönespridning?”. I den första delen av rapporten behandlas löneökningarna inom yrken där det råder brist på arbetskraft.

Enligt Calmfors finns det ”oerhört starka argument” för större löneökningar för lärare och sjuksköterskor än för andra grupper. Bland annat på grund av ett lågt sökandetryck till lärarutbildningen, som kan kopplas till det låga löneläget, vilket har lett till en ”kronisk arbetskraftsbrist” i läraryrket.

Med en allt äldre befolkning finns det också skäl till högre löner för sjuksköterskor med anledning av en förväntat växande arbetskraftsbrist, enligt ordföranden.

Däremot skulle högre löner inom LO:s hemmamarknadsförbund, som områden som byggsektorn, ”hota hela avtalsmodellen med industrin som lönesättare”.

Calmfors menar att finns det mer konjunkturella inslag bakom arbetskraftsbristen än för lärare och sjuksköterskor gällande denna sektor, och att man i stället bör få till stånd ett ökat arbetskraftsutbud. Ordföranden vill därför se en snabbare slussning av invandrare med rätt bakgrund till de typen av jobb.

”Så vi landar här i en rekommendation att LO tillämpar samma logik som den solidariska lönesättningsmodellen, att man håller tillbaka lönerna i växande sektorer. Att man utbildar till fler jobb utan att man behöver löneökningar”, säger ordföranden.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet upprättades och finansieras av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, men uppges arbeta helt oberoende.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.