Castellum säljer fastigheter till Oscar Properties för 1,7 miljarder – blir delägare i bolaget

Fastighetsbolaget Castellum avyttrar en fastighetsportfölj på 16 fastigheter till Oscar Properties för ett pris av cirka 1,7 miljarder kronor. Som dellikvid kommer Castellum att erhålla aktier i Oscar Properties för maximalt 200 miljoner kronor. Det motsvarar en ägarandel på cirka 10% på senaste kända ägarlistan.
Henrik Saxborn, Castellum.
Henrik Saxborn, Castellum.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Castellum uppger sig se på aktieposten i Oscar Properties som en finansiell placering där man ”erhåller aktier på en bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi”.

De sålda fastigheterna finns i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås. Nettopriset för fastigheterna överstiger senaste värderingen med cirka 60 miljoner kronor.

För Castellum innebär affären också en nedskrivning av goodwill på cirka 20 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt på cirka 170 miljoner kronor.