Cavotec minskar rörelseresultatet

Verkstadsbolaget Cavotec redovisar minskad omsättning och rörelsevinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Omsättningen sjönk 22,5% till 37,5 miljoner euro (48,4).

Bolagets VD Mikael Norin beskriver att den generella marknadssituationen fortsatte att vara utmanande till följd av coronapandemin, med konsekvenser för både intäkterna och orderboken.

Intäkterna minskade 21,9% för Ports & Maritime och 22,9% för Airports & Industry. Inom Ports & Maritime har fortsatta reserestriktioner haft en negativ påverkan på förmågan att leverera, och vissa projekt har försenats.

Inom Airports & Industry var intäkterna något högre från industrikunder jämfört med förra året, vilket man tror kommer fortsätta när man riktar in sig mot nya OEM-kunder och geografier.

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner euro (3,1), med en rörelsemarginal på 1,9% (6,4).

Minskningen är främst hänförlig till lägre volym men har motverkats av kostnadsbesparingar.

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner euro (3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,016 euro (0,038).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,5 miljoner euro (7,7).

Cavotec, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 37,5 48,4 -22,5%
Rörelseresultat 0,7 3,1 -77,4%
Rörelsemarginal 1,9% 6,4%
Nettoresultat -1,5 3,5
Resultat per aktie, EUR -0,016 0,038
Kassaflöde från löpande verksamhet 3,5 7,7 -54,5%