CDON:s omsättning minskar

E-handelsbolaget CDON redovisar minskad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan, samtidigt som nettoförlusten var i linje med föregående år.
CDON
Foto: CDON

Omsättningen sjönk 28,8 procent till 131,5 miljoner kronor (184,7).

CDON Retail minskade omsättningen i linje med plan att minska försäljning från eget lager, medan intäkterna för CDON Marketplace ökade med 20 procent.

Över 200 handlare anslöt sig till plattformen under perioden, varefter det totala antalet handlare där uppgår till 1 725 stycken. Det motsvarar en årsvis ökning om 54 procent.

Ebitda-resultat blev -9,0 miljoner kronor (-1,7).

Rörelseresultatet blev -13,6 miljoner kronor (-15,2).

Resultatet efter skatt blev -13,8 miljoner kronor (-14,5).

Bolagets tillförordnade VD Marcus Lindqvist skriver i en kommentar till rapporten att årets första kvartal har präglats av hårt arbete och fokus på bolagets nylanserade plattform.

Företaget noterar en stark efterfrågan från handlare både inom och utanför Norden och bolaget uppger sig ha ett bra momentum i inflödet av nya handlare.

”Vår position är stark och möjligheterna framåt är stora”, skriver Lindqvist i avslutningen.

Cdon, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 131,5 184,7 -28,8%
EBITDA -9,0 -1,7
Rörelseresultat -13,6 -15,2
Nettoresultat -13,8 -14,5