Cellink ökar omsättningen – men även förlusten

Bioteknikbolaget Cellink redovisar ökande omsättning men även ökad förlust i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen steg 60,9% till 51,5 miljoner kronor (32,0).

Ebitda-resultat blev -14,4 miljoner kronor (-2,4).

Rörelseresultatet blev -22,1 miljoner kronor (-5).

Resultatet efter skatt blev -14,3 miljoner kronor (-1,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,33 kronor (-0,05).

“Under räkenskapsårets fjärde kvartal har bolaget fortsatta utmaningar med reserestriktioner, inställda mässor och svårigheter att genomföra demonstrationer i kunders laboratorium. Pandemin har fortsatt påverkat bolagets verksamhet negativt och gör försäljningsprocessen längre och svårare. En lägre aktivitetsnivå i bolagets kunders laboratorium har minskat försäljningen av förbrukningsvaror i relation till instrumentförsäljning”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Cellink, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 51,5 32,0 60,9%
EBITDA -14,4 -2,4
Rörelseresultat -22,1 -5
Nettoresultat -14,3 -1,7
Resultat per aktie, kronor -0,33 -0,05