Cementa: ”Regeringens besked inte tillräckligt”

Regeringens besked viktigt men inte tillräckligt enligt Cementa.
Cementa Gotland
Cementas fabrik i Slite, Gotland. Foto: Joakim Kroger / Cementa/Handout / Cementa/Cementa

På en presskonferens under gårdagen meddelade regeringen att de avser att ge Cementa möjlighet att under begränsad tid fortsätta driva verksamheten.

Cementa menar att beskedet är ett steg i rätt riktning, men att det inte är tillräckligt.

Beskedet innebär att kalkstensbrytningen kommer kunna fortsätta inom ramarna för nuvarande tillstånd, vilket innebär att råmaterialförsärjningen till cementproduktionen i Slite kan fortgå till sommaren 2022.

”Beskedet från regeringen är ett viktigt steg i rätt riktning, men det betyder samtidigt att man skjuter frågan om svensk cementförsörjning framåt i tiden. Befintlig domstolsprocess klarar inte att lösa frågan inom den här korta tidsramen. Vi bedömer att det krävs ytterligare minst tre år för att slutföra befintlig tillståndsprocess. Därför borde regeringen ha öppnat upp för ett tidsbegränsat tillstånd på minst tre år”, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa, i ett pressmeddelande.