Chefsekonom: Detta lyfter Sverige

Erik Penser Bankaktiebolag spår att tillväxten i Sverige blir 2,5 procent under 2015 och 2,2 procent i 2016. Det är främst privatkonsumtionen och bostadsinvesteringar som beräknas vara fortsatta tillväxtmotorer.

Det sade Erik Penser chefsekonom Sven-Arne Svensson vid presentationen av dess senaste konjunkturprognos på tisdagen.

Bidragande är också exporten som väntas öka i något snabbare takt tack vare krondeprecieringen och en bättre global investeringskonjunktur. Exporten bedöms dock påverkas negativt av svag tillväxt i Norge och övriga nordiska länder i år samt dämpad tillväxt i Storbritannien.

För 2014 beräknas BNP ha hamnat på +2,0 procent, mot föregående prognos om 2,8 procent, vilket är ”en klar besvikelse”. Detta då nettoexporten, trots krondeprecieringen, väntas ha dragit ned BNP med 1 procentenhet. Importen väntas ha ökat 3 procent mer exporten under föregående år.

Från 2000 till 2013 växte den svenska ekonomin i genomsnitt 1,9 procent per år, vilket är mer än både OECD (1,6 procent) och EMU (0,9) procent.

Det beror enligt Svensson främst på att köpkraften stärkts, vilket i sin tur till stor del är hänförligt till att skattekvoten har gått ned från nästan 49 procent under 2000 till lite under 42,7 procent 2014.

”Detta har hjälpt till att hålla uppe hushållens köpkraft uppe tillsammans med en låg inflation. Jag tror inte att något annat OECD-land har haft samma förändring, i min uppfattning ger det en effekt”, säger chefsekonomen.

”Jag tror inte att de offentliga finanserna hade varit bättre med en högre skattekvot, tillväxten hade varit sämre och basen för skatten tunnare”, fortsätter Svensson.

Baserat på förväntade skattehöjningar under 2016 beräknas skattekvoten öka till 43,3 procent, vilket spås påverka hushållens köpkraft negativt.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.