Christian Berner minskar rörelseresultatet – höjer utdelningen

Teknikhandelsbolaget Christian Berner redovisar minskad omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning. och under 2021 har man för avsikt att göra fler förvärv.
Christian Berner drivs i två affärsområden. Materialteknik där fokus ligger på teknisk plast samt vibrations- och bullerdämpande material mot infrastruktur samt pappers-, bygg- och gruvindustri. Samt Process & Miljö som säljer processutrustning och hela tekniska system mot exempelvis pappers- och processindustri. I bild syns världens största elpanna som finns i Kina och designats, tillverkats och installerats av Christian Berners dotterbolag Zander & Ingeström.

Omsättningen sjönk 9,3%, från 215,2 till 195,2 miljoner kronor.

Ebita-resultat blev 9,5 miljoner kronor (11,0), med en ebita-marginal på 4,9% (5,1), och rörelseresultatet blev 9,3 miljoner kronor (10,4), med en rörelsemarginal på 4,8% (4,8).

Resultatet före skatt var 8,4 miljoner kronor (9,7), samtidigt som resultatet efter skatt blev 8,3 miljoner kronor (8,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,37 kronor (0,44), vilket innebär en minskning med 15,9% mot föregående år.

I utdelning föreslås 0,75 kronor, från tidigare 0,60.

VD Bo Söderqvist skriver i en kommentar till rapporten att i Sverige gör Zander & Ingeström ännu ett mycket starkt år, medan segment Sverige i övrigt presterar i nivå med 2019 justerat för engångskostnader.

Såväl Norge som Danmark avslutar året med ett svagt fjärde kvartal, medan 2020 ses som ett acceptabelt år för den finska verksamheten.

Under 2021 kommer bolaget att fokusera på tillväxt och lönsamhet och på att göra fler bidragande förvärv.

”Vi bedömer att förutsättningar för ett starkare försäljningsarbete under 2021 stärks med två bra företagsförvärv under kvartal fyra samt indikationer på en fortsatt stark marknad för värmeprojekt i Europa och Kina. Med förhoppningsvis lättade covid-restriktioner, och ett mer effektivt försäljningarbete, ser vi därför med tillförsikt framåt”, kommenterar VD:n.

Christian Berner, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 195,2 215,2 -9,3%
EBITA 9,5 11,0 -13,6%
EBITA-marginal 4,9% 5,1%
Rörelseresultat 9,3 10,4 -10,6%
Rörelsemarginal 4,8% 4,8%
Resultat före skatt 8,4 9,7 -13,4%
Nettoresultat 8,3 8,3 0,0%
Resultat per aktie, kronor 0,37 0,44 -15,9%
Utdelning per aktie, kronor 0,75 0,60 25,0%