Cibus ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen höjs med 5%.
Hyresintäkterna uppgick till 17,6 miljoner euro (13,2), en ökning med 33,3% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,7 miljoner euro (12,6), en ökning med 32,5% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,3 miljoner euro (7,0), en ökning med 32,9% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 9,1 miljoner euro (5,6), en ökning med 62,5% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,24 euro (0,18).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1,3 miljoner euro.

Styrelsen följer Cibus utdelningspolicy och föreslår för årsstämman att utdelningen höjs med cirka 5% till 0,94 euro per aktie. Utdelning sker månadsvis.

Coronaviruset har haft en begränsad effekt. Resultatpåverkan i det fjärde kvartalet var -0,1 miljoner euro. Cirka 99% av hyrorna har betalats in för det fjärde kvartalet.

Arbetet med flytten till Nasdaqs huvudlista fortsätter och bolaget siktar på det först halvåret i år.

”Marknaden för detaljhandelsfastigheter är fortsatt god och vi arbetar ständigt med att utvärdera tänkbara förvärv. Allt tyder på att 2021 kommer att bli ett spännande år med många potentiella affärer i både Finland och Sverige. Vi utvärderar även andra nordiska marknader och hoppas att Covid-19 situationen förbättras så vi har möjlighet att besöka och själva utvärdera attraktiva fastigheter i dessa marknader”, skriver VD Sverker Källgården i rapporten.

Cibus, MEUR Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 17,6 13,2 33,3%
Driftöverskott 16,7 12,6 32,5%
Förvaltningsresultat 9,3 7,0 32,9%
Nettoresultat 9,1 5,6 62,5%
Resultat per aktie, EUR 0,24 0,18 33,3%