Cint siktar på börsnotering under första halvåret 2021

Cint, som är en mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter, avser att genomföra en nyintroduktion av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
Erbjudandet förväntas bestå av nya akter som emitteras av Cint och befintliga aktier i bolaget som erbjuds av huvudägaren Cidron Ross, som kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII. De nyemitterade aktierna väntas ge Cint en likvid om cirka 75 miljoner euro som ska användas för tillväxt, allmänna affärsändamål och strategisk flexibilitet för opportunistiska förvärv.

Börsnoteringen förväntas öka kännedomen om Cints verksamhet och aktiviteter, vilket gynnar bolagets framtida potential genom att stärka profil och varumärke gentemot investerare, partners och kunder. Därtill ökar förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledningen.

Erbjudandet och noteringen kommer även att ge Cint tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader och långsiktigt bredda aktieägarbasen. Därutöver gör erbjudandet det möjligt för huvudaktieägaren att sälja en del av sitt nuvarande aktieinnehav och samtidigt välkomna nya aktieägare att delta i nästa fas av Cints utveckling.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Cint uppfyller gällande noteringskrav. Stockholmsbörsen kommer att godkänna en ansökan om notering av bolagets aktier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under första halvåret 2021.