Clas Ohlson ökade vinsten som väntat

Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen, som meddelats tidigare, steg 1,5 procent till 2 074 miljoner kronor (2 044).

Rörelseresultatet blev 166 miljoner kronor (79), väntat rörelseresultat enligt Bloomberg var 163. Rörelsemarginalen var 8,0 procent (3,9).

Underliggande rörelseresultat var 147 miljoner kronor (91).

Resultatet före skatt var 150 miljoner kronor (63).

Resultatet efter skatt blev 117 miljoner kronor (49).

Resultat per aktie hamnade på 1,84 kronor (0,77).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 580 miljoner kronor (309,8).

Försäljningen i augusti sjönk med 7 procent till 689 miljoner kronor (740), med en organisk minskning med 2 procent och en minskning med 1 procent i jämförbara enheter.

Clas Ohlson, Mkr Q1-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 074 2 044 1,5%
Rörelseresultat 166 163 1,8% 79 110,1%
Rörelsemarginal 8,0% 3,9%
Resultat före skatt 150 63 138,1%
Nettoresultat 117 49 138,8%
Resultat per aktie, kronor 1,84 0,77 139,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 580 309,8 87,2%

Konsensusdata från Bloomberg    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här