Clas Ohlsons försäljning sjönk i oktober

Hemfixarkedjan Clas Ohlsons försäljning i oktober minskade med 3% till 718 miljoner kronor (744). Den organiska tillväxten uppgick till +2%.
Lotta Lyrå. Foto: Henrik Montgomery / TT
Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2%, uppger Clas Ohlson i ett pressmeddelande.

“Utvecklingen av pandemin och de restriktioner som gäller på våra nordiska hemmamarknader har haft fortsatt stor påverkan på vår affär under oktober månad. Kundernas beteende liknade i stora delar det vi såg under våren och sommaren med minskad trafik till våra fysiska butiker, i synnerhet butiker i citylägen, men med en relativt god försäljning per kund. Detta avspeglas i en organisk försäljningsökning om 2%. Den totala försäljningen minskade däremot med 3% som en konsekvens av en svagare norsk krona”, säger VD Lotta Lyrå.

Försäljningen online steg med 51% till 58 miljoner kronor (39), vilket beskrivs vara i linje med bolagets långsiktiga mål.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 228 (232).