Climeon ökar omsättningen men också rörelseförlusten

Cleantech-bolaget Climeon redovisar ökad omsättning samt högre rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Omsättningen steg 9,9% till 15,5 miljoner kronor (14,1). Omsättningen är främst hänförlig till leverans av sex Heat Powermoduler till Virgin Voyages fjärde fartyg.

Rörelseresultatet blev -38,5 miljoner kronor (-32,2).

Resultatet efter skatt blev 12,7 miljoner kronor (-31,4), till följd av värdeökningen på innehavet i Baseload Capital Sweden.

Orderingången landade på 0,0 miljoner kronor (15,4). Orderstocken har i kvartalet skrivits ned från 728 till 663 miljoner kronor, med anledning av att två äldre order inte kommer att realiseras av slutkund.

Likvida medel uppgick till 232,6 miljoner kronor (45,2). Kassan vid årsskiftet var 299,2 miljoner.

VD Jan Bardell skriver i en kommentar att det var ett händelserikt kvartal med flera operativa framsteg.

”Rent praktiskt fortsätter vi producera för att ligga i fas med kommande leveranser och för att kunna stötta våra kunder med kortade projekttider. Vi fortsätter också utveckla vår teknik för att skapa ännu mer effektiva lösningar med bättre prestanda och högre lönsamhet”, kommenterar bolagschefen.

Han noterar att intresset för gröna lösningar ökar globalt, inte minst inom EU, som vill göra en ”grön omstart” efter pandemin.

Climeon, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 0,0 15,4
Nettoomsättning 15,5 14,1 9,9%
Rörelseresultat -38,5 -32,2
Nettoresultat 12,7 -31,4
Likvida medel 232,6 45,2 414,6%