Colgate-Palmolives försäljning gynnades av corona

Colgate-Palmolive redovisar en omsättning och vinst som var något högre än väntat under andra kvartalet.
Foto: Mark Lennihan/TT

Omsättningen steg 0,7 procent till 3,897 miljarder dollar (3,87). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3,778.

Den organiska tillväxten löd 5,5 procent, vilket drevs främst av både ökad volym och högre prissättning globalt, bland annat i Nordamerika.

Man fortsätter att se ökad efterfrågan på vissa kategorier som flytande handtvål, diskmedel och rengöringsmedel, i ljuset av coronapandemin.

Justerat resultat per aktie blev 0,74 dollar (0,72), vilket är 6,3 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,696.

För helåret räknar man med en medelensiffrig negativ påverkan från växlingskurser på omsättningen.

Med anledning av coronaviruset väljer man att inte ge någon finansiell guidning för helåret, givet osäkerheten.

 

Colgate-Palmolive, BUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3,897 3,778 3,1% 3,87 0,7%
Resultat per aktie, justerat 0,74 0,696 6,3% 0,72 2,8%