Collector sätter teckningskurs till 10 kronor i företrädesemission

Collector offentliggör nu de villkor som gäller för den företrädesemission som bolaget aviserade i slutet av januari.

Varje aktie i Collector berättigar till en teckningsrätt, och en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny stamaktie. Teckningskursen kommer att uppgå till 10 kronor per aktie. Bolaget kommer att tillföras 1.027 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Collector utspädd med 50 procent, skriver bolaget.

Collector stängde på 29:75 kronor på måndagen och den har backat med 39 procent sedan bolaget den 21 januari meddelade att det skulle göra en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor och att bolaget avsåg att göra en företrädesemission om 1 miljard kronor under det första kvartalet.

Collector har fått teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen, bland annat från Lena Apler och Erik Selin.

Teckningsperioden i emissionen beräknas löpa 5-19 mars.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här