Commerzbank vänder till förlust – aktien faller

Bankjätten Commerzbank redovisar minskande intäkter under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet minskade och nettoresultatet blev negativt.
Foto: Michael Probst /TT
Rapporten tynger aktien som faller med nära 6% i torsdagens handel.

Bolaget upprepar även att de räknar med en förlust på helårsbasis. Detta på grund av ett negativt riskresultat som väntas komma in kring -1,3 till -1,5 miljarder euro. Intäkterna för privata och småföretagskunder väntas över lag vara stabila.

De totala intäkterna uppgick till 2 033 miljoner euro (2 183).

Rörelseresultatet blev 168 miljoner euro (448).

Nettoresultatet blev -69 miljoner euro (294). Väntat var -62 miljoner euro enligt en sammanställning från banken.

”Vi har en stark kapitalposition och en hälsosam riskprofil. Detta utgör en bra grund för framtida effekter som uppstår till följd av coronaviruskrisen och för ytterligare omläggningar av banken”, säger finanschefen Bettina Orlopp.

Commerzbank, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Intäkter 2 033 2 183 -6,9%
Rörelseresultat 168 448 -62,5%
Nettoresultat -69 294