Concentric minskar vinsten

Verkstadsbolaget Concentric redovisar en lägre omsättning och vinst i det tredje kvartalet, jämfört med året innan. Bolaget föreslår också en utdelning för räkenskapsåret 2019 på 3,25 kronor per aktie att behandlas vid en extrastämma den 9 december.
Concentric
Omsättningen sjönk 30,0% till 324 miljoner kronor (463).

”I Europa och övriga världen har efterfrågan stärkts under kvartalet på samtliga fyra slutmarknader för motorprodukter, framför allt inom medeltunga och tunga lastbilar. Efterfrågan på motorprodukter i Nord- och Sydamerika har ökat något men är fortsatt svag. Båda dessa geografiska regioner påverkades av en svagare efterfrågan på hydraulikprodukter, något som tenderar att släpa efter i form av minskad efterfrågan på motorprodukter med ett kvartal. Försäljningen på samtliga slutmarknader var fortfarande lägre för det tredje kvartalet jämfört med föregående år i båda våra kärnregioner”, säger VD David Wolley i rapporten.

Rörelseresultatet blev 57 miljoner kronor (91), med en rörelsemarginal på 17,6% (19,7).

Resultatet efter skatt blev 40 miljoner kronor (64), en minskning med 37,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,06 kronor (1,67), vilket innebär en minskning med 36,5% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 51 miljoner kronor (98).

Om utsikterna framöver uppger Wolley att den ökade efterfrågan på motorprodukter förväntas fortsätta in på det fjärde kvartalet.

”Dessutom förväntas efterfrågan på hydraulikprodukter börja öka igen under nästa kvartal såväl i Nord- och Sydamerika som i Europa och övriga världen. Orderingången under tredje kvartalet tyder på att omsättningen under det fjärde kvartalet 2020 kommer att bli något högre, justerat för fler arbetsdagar”, fortsätter Wolley.

Concentric, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 324 463 -30,0%
Rörelseresultat 57 91 -37,4%
Rörelsemarginal 17,6% 19,7%
Nettoresultat 40 64 -37,5%
Resultat per aktie, kronor 1,06 1,67 -36,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 51 98 -48,0%
Utdelning per aktie, kronor 3,25