Coor minskar omsättningen men ökar resultatet

Fastighetsservicebolaget Coor minskade omsättningen men ökade resultatet i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Vd AnnaCarin Grandin. Foto: Coor
Omsättningen sjönk 7,8%till 2 297 miljoner kronor (2 490). Den organiska tillväxten uppgick till -7%, tillväxten från förvärv till 2% och valutaeffekter till -3%.

Justerat ebita-resultat blev 140 miljoner kronor (127).

Rörelseresultatet blev 89 miljoner kronor (70), med en rörelsemarginal på 3,9% (2,8).

Resultatet före skatt var 74 miljoner kronor (54).

Resultatet efter skatt blev 58 miljoner kronor (40), en ökning med 45,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,6 kronor (0,4), vilket innebär en ökning med 50,0% mot föregående år.

”I dagsläget pågår positiva dialoger med såväl befintliga som potentiella kunder som på grund av pandemin behöver nya lösningar för att effektivisera, ställa om och utveckla sina verksamheter. Vi ökar nu takten i flera av våra utvecklingsinitiativ”, kommenterar bolagets VD Anna Carin Grandin.

”Jag ser positivt på framtiden där Coor är väl positionerat som en stabil, innovativ och attraktiv samarbetspartner. Med kunniga Coorteam och rätt servicelösningar skapar vi de mest välmående och välfungerande arbetsmiljöerna i Norden, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst”, fortsätter hon.

Coor, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 297 2 490 -7,8%
EBITA, justerat 140 127 10,2%
Rörelseresultat 89 70 27,1%
Rörelsemarginal 3,9% 2,8%
Resultat före skatt 74 54 37,0%
Nettoresultat 58 40 45,0%
Resultat per aktie, kronor 0,6 0,4 50,0%