Coronarestriktionerna lättas ytterligare

Den svenska regeringen lättar ytterligare på coronarestriktionerna med start den 1 juli.
Socialminister Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren håller pressträff för att ge en lägesuppdatering om covid-19-pandemin. Foto Stina Stjernkvist / TT

Från och med den 1 juli inleds den andra fasen i återöppnandet av samhället med slopade och lättade restriktioner.

”Från och med torsdag kan livet börja pågå lite mer som det var innan pandemin”, säger socialminister Lena Hallengren på pressträffen.

Dels höjs deltagartaket för privata sammankomster. Inomhus tillåts 50 deltagare vid evenemang och om deltagarna anvisas en plats tillåts 300 deltagare. Vad gäller evenemang utomhus tillåts 600 personer och 3000 deltagare om deltagarna anvisas en plats. Vid demonstrationer utomhus tillåts 1800 deltagare.

Reglerade öppettider för serveringsställen tas bort. Maxantal per sällskap inomhus storlek utökas till åtta personer och för serveringsställen utomhus tas maxantal per sällskap bort. Fortfarande gäller en meters avstånd mellan olika sällskap både inomhus och utomhus.

Folkhälsomyndighetens råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet tas i sin helhet bort och råden till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp.

Fortfarande regleras hur många som får vistas i en butik och avståndshållandet kvarstår. Dock slopas rådet om ensamhandling.

Folkhälsomyndigheten tar även bort rådet om att endast umgås med närmsta kretsen, men upprepar att det är fortsatt bättre att ses utomhus.