Danska FI om bankerna: Som man bäddar får man ligga

Banker som klagar på de ökande kostnaderna för anti-penningtvättsåtgärder (AML) bör betrakta investeringar i teknik i stället för att pressa på mot regler de är tvungna att följa, enligt ett uttalande från Danmarks finansinspektions generaldirektör Jesper Berg gett för Bloomberg News.

Faktumet att Danske Bank utgjort kärnan i skandalen har fått den nytillträdda danska regeringen att rikta fokus mot sektorn, bland annat skattevägen.

Danske Bank har utgjort kärnan för penningtvättshärvan i Baltikum – en härva som också kommit att beröra Nordea, Swedbank och SEB och som uppgått till närmast astronomiska 2.000 miljarder kronor. Finansinspektionen är dock trötta på att höra klagomål om att reglementen är för tuffa, senast hörda under måndagen från branschorganisationen Finans Danmark.

“Som vi säger i Danmark: Som man bäddar…” sade generaldirektör Jesper Berg till Bloomberg.

Vad som behövs är smartare arbetssätt och att mer fokus riktas mot de största riskområdena samt hur teknik kan tillföra en dimension i efterlevnadsarbetet, menar Jesper Berg.

“Det är områden där vi måste göra framsteg och inte bara kasta pengar på problemet”, sade generaldirektören.

Budskapet är radikalt annorlunda jämfört med det från hans företrädare, Ulrik Nodegaard, som nu är ordförande i näringslivsorganisationen Finans Danmark. Han varnade i ett uttalande på måndagen för att det finns en gräns för hur mycket bankerna kan ta emot i fråga om höjda skatter och kapitalkrav parallellt med uppgiften att stötta landets ekonomi.

Den genomsnittliga ökningen i bemanning kring anti-penningtvättsåtgärder har ökat med knappt 40 procent och kostnaderna uppgår till 900 miljoner danska kronor, enligt näringslivsorganisationen. Dessutom i en period då bankmarginalerna från konventionell utlåningsverksamhet pressas av den rådande utdragna epoken av hyperlågt ränteläge i Europa.

“Jag förstår mycket väl vilken finansiell situation bankerna befinner sig i. Men jag tycker också att förseelser som inträffade innan finanskrisen och även de mer sentida förseelserna är av så grav art att allmänheten och politikerna har rättigheten att bestämma utformningen av vilket svaret ska bli”, sade Jesper Berg i en replik.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här