Danske Bank: Fem skäl till att tillverkningskonjunkturen toppar under tredje kvartalet

Danske Bank förväntar sig att tillverkningsindustrin toppar under tredje kvartalet i samband med att några starka medvindar avtar i styrka. Det framgår av en ny analys.
Danske Bank
De medvindar som sakta börjar fasas ut är bland annat de stora amerikanska stimulanserna från första kvartalet och slutet på coronapandemin i USA och Europa, vilket väntas få efterfrågan att skifta från varor till tjänster.

Vidare ser banken också att den högre inflationen bidrar negativt till den realekonomiska tillväxten.

Att konjunkturen nått en toppen kan också ses mot bakgrund av fallande fraktnivåer. Banken spår att dessa sjunker gradvis till ett mer normalt prisläge under första halvåret 2022.

Slutligen nämns också aktieavkastningen. Denna blir lägre i samband med att tillverkningscykeln toppar, men innebär inte nödvändigtvis att en negativ avkastning väntar.