Danske Bank ser potential för stigande börser

Trots att att majoriteten av uppgången kan vara bakom oss, ser Danske Bank en potential för fortsatt stigande börser.
Danske Bank
Foto: Nora Lorek/TT

Fler faktorer, såsom vaccinationsprocessen, återhämtningen i tillverkningsindustrin, styrkan i den senaste rapportsäsongen och att effekterna av vinterns nedstängningar varit svagare än väntat har lett till ett starkt sentiment på marknaden. Dessutom har de politiska riskerna minskat, och centralbankerna väntas fortsätta bedriva en expansiv penningpolitik.

Allt detta gör att Danske Bank i sin House View ser ljusa utsikter för det kommande året och talar för att börsen har mer att ge.

”När det gäller aktiemarknaden är ekonomisk tillväxt en viktig drivkraft. Under perioder med ökad tillväxt utvecklas aktier och andra riskfyllda tillgångsslag vanligtvis bra, och utsikterna för ekonomin talar därför för att börsen har mer att ge under 2021”, skriver de.

Samtidigt pekas vissa risker ut, såsom att vaccinationsprocessen går för långsamt, att coronaviruset muterar, eller stigande räntor. Dock ses inte stigande räntor som något problem så länge de stiger av rätt anledning.

Stigande börser trots inprisad återhämtning

Trots de ljusa utsikterna är det det dock rimligt att tro att återhämtningen i hög grad redan har prisats in, menar Danske Bank.

”Majoriteten av uppgången kan alltså mycket väl ligga bakom oss, men vi ser fortfarande potential i aktier och behåller en övervikt i aktier i vara strategier, och en motsvarande undervikt i obligationer”, skriver de.

När det gäller aktiesidan har man en övervikt för tillväxtmarknader och en undervikt för Japan. Europa har nyligen höjts från undervikt till neutral medan USA har sänkts från övervikt till neutral. Detta sägs spegla att man förväntar sig en god utveckling för cykliska regioner och sektorer i år .

Inom sektorer har Danske Bank en övervikt i konjunkturkänsliga sektorer som finans, industri och råvaror. Dessutom har banken en övervikt i IT. Detta då sektorn bedöms gynnas av ökade investeringar i hård- och mjukvara. Defensiva sektorer som hälsovård, dagligvaror och kraftförsörjning har undervikt.

På räntesidan har statsobligationer undervikt. Samtidigt har banken en övervikt i mer riskfyllda företagsobligationer av typen high yield. Danske Bank har även en övervikt i tillväxtmarknadsobligationer.