Danske: Inte övertygade om att oron på marknaden är över

I sitt senaste veckobrev skriver Danske Banks seniora strateg och sparekonom Maria Landeborn att den starka rapportsäsongen har lett till att oron på marknaden har lättat, men att hon inte är övertygad om att lugnet kommer att bestå.
Danske Banks Maria Landeborn. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I sitt veckobrev skriver Maria Landeborn att TINA, there is no alternative, lever vidare på marknaden. Detta stöds inte minst av det faktum att förväntningarna på tillväxt och vinster fallit kraftigt de senaste månaderna, samtidigt som allokeringen till aktier förblivit nästan lika hög som i somras när sentimentet var som mest positivt. Inflation ses som den största risken just nu och allokeringen till råvaror, banker och fastigheter för närvarande hög.

”Vi är inte övertygade om att oron på marknaden är över. Det finns fortfarande faktorer som kan utlösa ny turbulens, som eventuell smittspridning när kylan kommer, gradvis lägre ökningstakt i BNP-tillväxt och bolagsvinster, samt förstås att centralbankerna kommer att börja skala ner stimulanserna”, skriver Maria Landeborn.

Hon pekar på att Federal Reserve med största sannolikhet kommer att annonsera tapering i samband med räntebeskedet nästa onsdag. Penningpolitiken väntas också bli mindre expansiv i hela västvärlden nästa år.

Sundblad: ”Det blir en dramatisk höst”

Även vad gäller finanspolitiken ligger de flesta stimulanserna i backspegeln, menar Landeborn. Samtidigt ligger fokus för marknaden just nu inte på att bolagsskatterna kommer höjas om de amerikanska stödpaketen godkänns. Detta trots att högre skatter kan kapa flera procentenheter av vinsterna för amerikanska bolag.

”Framför allt är det de stora teknikjättarna, som både väger tungt på börsen och står för en betydande del av vinstmassan, som kommer att beskattas hårdare”, skriver hon.