Danske: Nordiska banker mer säkra än europeiska

Nordiska banker, särskilt de svenska, har mindre risker än banker i andra delar av Europa i händelse av en global ekonomisk recession.

Den bedömningen gör Danske Bank Markets i en analys daterad måndagen den 16 mars där banken uppger att utsikterna för den globala ekonomin är exceptionellt osäkra i ljuset av utbrottet av sjukdomen covid-19.

Danske Bank ser visserligen möjlighet för världsekonomin att undvika recession, men banken har gjort en genomgång av tillgångskvalitetsrisker för den händelse att så inte blir fallet.

”Vår slutsats är att de nordiska bankerna, särskilt de svenska, är så defensiva som europeiska banker blir. Med tanke på de åtgärder som centralbanker och finanstillsynsmyndigheter nu vidtar kan det till och med finnas uppsida för nordiska bankaktier utifrån billiga värderingar”, resoneras det.

Danske Bank ser olika risker i olika länder och sektorer i spåren av sjukdomsutbrottet. Riskområdena uppges vara shipping, olja och turism, medan bolån beskrivs som trygga.

”På grund av sitt oljeberoende oroar Norge oss mest, men vi ser inga avgörande skillnader mellan de andra nordiska länderna. Våra stresstester av kreditkvaliteten antyder betydande effekter för banker, särskilt DNB och Danske Bank. EBA:s stresstest från 2018 visade dock att inte ens i händelse av allvarlig stress gick någon av bankerna med förlust sett över ett treårigt justerat resultat”, resonerar Danske Bank Markets.

I analysen sänks dock vinstestimaten med anledning av både högre befarade kreditförluster och lägre förväntade intäkter. Även estimaten för utdelningsandelen sänks, samtidigt som bankerna väntas återköpa färre egna aktier än vad Danske Bank tidigare räknat med.

”Vi ser Swedbank som defensivt värde. Även i ett stressat scenario är Swedbank mer lönsamt än vad Danske Bank är i sitt huvudscenario”, heter det i analysen.

Danske Bank Markets har sedan tidigare köprekommendation på Swedbank, Nordea och SEB.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.