Därför fick Första AP-fondens vd sparken

Första AP-fonden har gått ut med ny information om varför fondens vd sparkades den 2 september.

Första AP-fondens nu sparkade vd Johan Magnusson tecknade sig privat när fastighetsbolaget John Mattson skulle börsnoteras i juni. Samtidigt var Första AP-fonden så kallad ankarinvesterare i introduktion, något som hade beslutats av just Johan Magnusson.

“Compliance-funktionen gjorde bedömningen att agerandet stod i strid med regelverket som förbjuder en anställd att utnyttja kunskap om fondens placeringar eller handla i finansiella instrument där fonden för tillfället gör eller inom kort kan förväntas göra affärer för fondens räkning, där sådan kunskap finns. Regelverket förbjuder också en anställd som har rätt att lägga order för fondens räkning att samtidigt eller i omedelbar anslutning lägga order för egen räkning”, skriver Första AP-fonden på onsdagen.

Fondens ordförande Urban Hansson Brusewitz uppmärksammades på uppgifterna om Johan Magnussons privata affär under sommaren, framgår det vidare.

Vid det ordinarie styrelsemötet den 30 augusti beslutade styrelsen att entlediga Johan Magnusson med omedelbar verkan.

Första AP-fonden hade inför introduktionen åtagit sig att köpa aktier motsvarande 8,3 procent av aktierna i fastighetsbolaget, något som framgick av prospektet inför noteringen.

Beslutet att Första AP-fonden skulle agera ankare i samband med introduktionen togs alltså av Johan Magnusson. Efter prospektet kom ut anmälde han intresse om aktier privat och sedermera fick han tilldelning. Då anmälde Johan Magnusson affären till fondens avdelning för regelefterlevnad som ifrågasatte affären med tanke på de interna reglerna som bland annat syftar till att undvika intressekonflikter, enligt Första AP-fondens beskrivning av händelseförloppet.

Johan Magnusson anser inte att hans affärer stridet mot fondens regler.

“Johan M anser att hans privata transaktion inte strider mot fondens policy då prospektet (med all relevant och uppdaterad information om bolaget) med information om att fonden hade för avsikt att investera var offentligt då han anmälde intresse om tilldelning av aktier och att avtalet om fondens investering hade tecknats drygt tre veckor före Johan M önskade köpa aktier i bolaget vid börsintroduktionen”, heter det i kommunikationen från Första AP-fonden på onsdagen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här