De drar in sina utdelningar

Autoliv, SJR, Swedol och Boule Diagnostics är bara några av de som på torsdagen har meddelat om att de drar in eller ser över sina utdelningar.

Autoliv har beslutat att dra tillbaka guidningen för helåret 2020 och ställa in utdelningen tills effekterna av covid-19 pandemin bättre kan utvärderas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedols huvudägare Momentum, som har över 97 procent av det totala antalet aktier och över 98 procent av samtliga röster i Swedol, har lämnat ett förslag om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

”Med anledning av detta har styrelsen för Swedol beslutat om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om en utdelning om 1:20 kronor per aktie”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelsen för Boule Diagnostics har beslutat att dra tillbaka det inför årsstämman 2020 tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning på 0:60 kronor per aktie. Styrelsen föreslår istället att ingen utdelning till aktieägarna sker. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av den ökade osäkerheten kring marknadsutvecklingen som råder till följd av den globala spridningen av coronaviruset.

”Boule har i dagsläget inte haft någon väsentligt negativ påverkan av coronaviruset”, skriver Boule.

Styrelsens beslut påverkar inte den långsiktiga utdelningspolicyn.

Teknikkonsulten Semcon har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 3:40 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Beslutet har fattats som en försiktighetsåtgärd med syfte att bibehålla bolagets finansiella ställning utifrån den stora osäkerhet som utvecklingen av covid-19 medför”, meddelar bolaget.

Handicares styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om en utdelning på 0:07 euro per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det slutliga ställningstagandet avseende utdelningen sker när effekterna av den pågående covid-19-pandemin bättre kan överblickas.

Styrelsen i New Wave har beslutat att det tidigare förslaget om utdelning med 2:20 kronor per aktie dras tillbaka och föreslår istället att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Bakgrunden är den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av coronaviruset, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen har vidare beslutat att skjuta upp årsstämman i syfte att minska spridningsrisken av coronaviruset, från 13 maj till 25 juni.

Omsorgsbolaget Ambeas styrelse har, med anledning av den ökade osäkerheten till följd av spridningen av covid-19, beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ambea bedömer att nettoomsättningen och ebita-resultatet påverkas till mindre grad av covid-19 under det första kvartalet.

Under det andra kvartalet ser Ambea ökad osäkerhet kring den finansiella utvecklingen till följd av den fortsatta spridningen av covid-19. Ambea bedömer att efterfrågan på bolagets tjänster fortsatt kommer att vara god framöver, men att covid-19 kortsiktigt kommer ha negativ påverkan.

SJRs styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman, mot bakgrund av den rådande osäkerheten med anledning av utbrottet av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras den 28 maj 2020 och årsstämman kommer att hållas den 26 juni 2020.

”Bolaget har en god finansiell ställning men det är i dag osäkert hur rådande situation kommer att påverka bolaget. Styrelsen utvärderar därför utdelningsförslaget om 1:60 kronor per aktie”, heter det.

Styrelsen bedömer att senareläggningen av årsstämma ökar den finansiella visibiliteten och kommer att möjliggöra en välgrundad bedömning av utdelningsförslaget. Vidare information gällande nytt utdelningsförslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen den 28 maj 2020, heter det.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.