Den medieskygge medicinmannen

Anders Lönner har säkrat successionen i framgångsbygget Meda. Svärsonen Anders Larnholt pekas ut som tronarvinge när den snart 65-årige Lönner väl varvar ner. Fast det kan dröja.

REPORTAGE FRÅN 2010. Ett omdöme sticker ut i betyget från Lunds universitet för Anders Svensson, juridikstudenten från Oskarshamn som under studentåren tog sin mammas efternamn. Bland sju “Godkänd” i allt från rättssociologi och statistik till nationalekonomi och statskunskap märks ett enda “Mycket berömlig”.

Betyget avser kursen i företagsekonomi med specialinriktningen “administration”.

Men Anders Lönner är inte någon typisk administratör, snarare en storsäljare och superentreprenör. Den 10 maj i år tog han emot ett ledarskapspris på en halv miljon kronor från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Beskedet i Lönners anförande vid prisceremonin var snarare att han har rätt lite till övers för – just det – administration.

– Jag hatar byråkrati och undviker management by meetings. Att förmedla information till alla är viktigt, men när det gäller beslut tror vi inte att för många ska vara inblandade, löd ledarskapsråden till församlingen.

Det rimmar väl med den beskrivning av Medachefen som Affärsvärlden får från annat håll. En person som känner honom väl beskriver hans ledarstil som näst intill diktatorisk.

– Jag är ingen jättestor fan till honom, kan man väl säga. Han är väldigt auktoritär, säger källan.

Lönner berättade själv i anförandet hur hans hands on-styrning kan fungera i praktiken. Han beskrev uppköpet av tyska Viatris 2005. Lilla Meda svalde det mångfaldigt större tyska bolaget, en affär som lyfte Medas aktiekurs med 60 procent på en vecka.

– Vi skulle bli ett bolag. Då duger det inte att låta personal bjäfsa runt i olika falanger, sa han i anförandet. Senare förtydligar sig den notoriskt medieskygge Lönner i en intervju med Affärsvärlden:

– Det är min erfarenhet att uppköp ofta blir långdragna processer. Men processen måste gå snabbt. Man måste göra det mesta rätt, men man behöver inte göra allt rätt. Farten är viktigare än att inte göra fel.

– Dessutom är det viktigt att man engagerar sig själv och inte överlåter till konsulter att göra jobbet.

Anders Lönner är alltså noga med att utöva ett tydligt ledarskap och han tror inte på den moderna form av ansvarsfördelning som kallas matrisorganisation:

– Vi vill inte ha matrisorganisationer, utan satsar på en stark linjeorganisation. Och vi har sett till att vi har hållit stabsfunktionerna underbemannade.

Personalen ska, om Anders Lönner får råda, överlag inskränkas till ett minimum.

“Keep staff understaffed”, var ett av budskapen från power point-presentationen.

Anders Lönner har en ovanligt stor erfarenhetsbank att ösa ur när han delar ut råd till andra. Han har en lång och brokig karriär. Hans affärsbegåvning råder det ingen tvivel om och enligt samstämmiga uppgifter är han en mycket duglig säljare. Men framför allt har han gjort en makalös comeback.

Efter examen i Lund 1971 jobbade sig Lönner upp inom läkemedelskoncernen Astra. Han började som läkemedelskonsulent och satt i ledningen som chef för verksamheten i Norden när han våren 1997 tog sig an jobbet som vd i det noterade forskningsbolaget Karo Bio.

Det viktigaste uppdraget där var att förhandla fram forskningsavtal med stora amerikanska läkemedelsbolag. Det första avtalet, med Bristol-Myers Squibb, undertecknades 9 oktober. Det andra avtalet, med Merck, tillkännagavs den 28 oktober. Samma dag skulle Anders Lönner hålla en presskonferens om affären. Så blev det inte. Lönner greps av polis och anhölls, misstänkt för grovt bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Några dagar senare häktades han.

Den dramatiska historien beskrevs i Affärsvärlden den 9 mars 2004. Bakgrunden var en intern Astra-revision som sades visa att Lönner hade låtit renovera familjens herrgård i Sörmland för firmans pengar. Någon månad efter gripandet tvingades han lämna vd-jobbet i Karo Bio. När han ett och ett halvt år senare, i juli 1999, fick upprättelse genom en friande dom i Svea hovrätt var det lätt att tro att han skulle vara mentalt nedbruten. Icke.

Från Karo Bio hade han en ny bekantskap. I styrelsen för bolaget satt Dan Sten Olsson, chefen för rederi-, skrot- och diversehandeln Stena. Och de skulle komma att blir goda vänner.

– Förebilder? Dan Sten Olsson är en fantastisk person, säger Anders Lönner till Affärsvärlden.

Och det fanns fler som trodde på Lönner. Den 1 november 1999 utnämndes han till vd i Meda, ett litet försäljningsbolag för mediciner som dåvarande storägaren Skandia helst ville bli av med.

– Det var ett litet företag som levde på att ha agenturer. Framtiden var oviss. Men då reste jag till Göteborg och träffade Dan Sten och presenterade min affärsidé – att skapa ett specialty pharma-bolag av Meda, berättar Anders Lönner.

– “Finns det någon som ville sälja sina aktier då?”, undrade Dan Sten. “Alla vill sälja”, svarade jag och inom en timme hade han köpt kanske 25 procent av bolaget.

Köpräden gick betydligt lättare för elva år sedan än den skulle göra i dag. Börsvärdet då var inte mer än 100 miljoner kronor. I dag är det 18 miljarder kronor,

Specialty Pharma är det tredje benet, den felande länken om man så vill, bland läkemedelstillverkare.

Det första benet utgörs av de traditionella stora läkemedelstillverkarna, som Astra Zeneca. Det andra benet är kopiatörerna, generikatillverkarna, som tar över och sköter lågprisproduktionen när medicinerna förlorar sina patentskydd. Specialty pharma är mer att betrakta som vidareförädling av existerande mediciner .

– Vi har fokus på marknadsföring och försäljning, på search & development i stället för research & development. Vi låter andra ta de stora riskerna och vi går inte på de stora block buster-produkterna. Utan vi nöjer oss med att titta på de mellanstora produkterna, förklarar Anders Lönner sin affärsmodell.

Genom att köpa loss läkemedel som storbolagen tycker ger för liten avans, eller som de fattiga forskningsbolagen inte har råd att utveckla, har Meda vuxit från en försäljning nära noll för tio år sedan till 13 miljarder kronor 2009. Fram till 2013 ska försäljningen enligt planerna växa med ytterligare 50 procent, eller till 20 miljarder kronor, enligt Anders Lönner. Och en sådan tillväxt kan bara nås genom nya uppköp.

I sådana förvärvsförhandlingar har Meda-chefen ofta deltagit. Bolaget kontrollerar därför varumärken som Bamyl och Kåvepenin, men också nyutvecklade mediciner som övertagits sedan de godkänts. Lönner anses allmänt vara en hård förhandlare. Två källor som suttit nära honom berättar att han gärna förhandlar så länge det är fysiskt möjligt – ofta betydligt längre än vad motparten har tänkt sig:

– Han är en trevlig, jovial person att ha att göra med. Men under ytan finns en hård affärsman. I en affärsförhandling ska alla vara lagom missnöjda. Men han vrider ofta kniven ett varv extra, säger en källa som har haft möjlighet att studera Lönner på nära håll.

En situation där Lönner använde sin förhandlingsskicklighet och dessutom vred om kniven några varv var när Astra Zeneca tvingades till botgöring för att ha pekat ut honom som brottsling. I mars 2000 träffade Astra Zeneca en uppgörelse med sin gamle Nordenchef, som fick ett hemligt antal miljoner kronor för att inte gå vidare med en skadeståndsprocess mot sin forne arbetsgivare.

En källa berättar hur överenskommelsen ännu inte var klar när Astra Zeneca-chefen Håkan Mogren skulle hålla presskonferens om saken.

– Han drog ut på förhandlingen om avgångsvederlag i det längsta. Håkan Mogren tvingades till ytterligare kompromisser. Jag kan bara tänka mig att det gjordes på ett sätt som Håkan Mogren tyckte var helt vansinnigt – jag själv tyckte att han hade gått för långt, säger personen som var insatt i förhandlingarna.

Vad avtalet gav Anders Lönner har fortfarande inte avslöjats. Enligt uppgifter i Dagens Industri handlade det om ersättning i storleksordningen 10 miljoner kronor.

– Det är ett avtal. Det tänker jag inte berätta, säger Lönner i dag till Affärsvärlden.

Den famösa gården som var upprinnelsen till hela historien finns kvar i barnens ägo. I styrelsen för gårdsbolaget sitter hans båda barn, dottern Emelie som är 35 år, och hennes tre år yngre bror Max.

Anders Lönner har kvar sin kärlek till Sörmland även om intresset har flyttat från trakten av Vagnhärad till Ringsö, utanför Studsvik i skärgården mellan Trosa och Oxelösund. Efter att ha köpt mark på drygt 300 hektar på fastlandet 2008 har Anders Lönner nu minst 800 hektar mark. Och därmed har han gott om utrymme för sina fritidsintressen, jakt och fiske.

– Jag jagar fortfarande och på Ringsö finns ett bestånd av dovhjort, säger han.

Ett annat stort intresse är antikviteter:

– Han var rätt intresserad av antikviteter. Det var han på studietiden också – men nu har han börjat skaffa ordentliga resurser, säger en källa.

Och så är det onekligen. Lönners aktier i Meda är värda nära 300 miljoner kronor, och under fjolåret fick han cirka 22 miljoner kronor i total ersättning: lön, bonus och pension.

– Han är rätt intresserad av att skapa sig en privat förmögenhet, tror en bedömare.

Anders Lönner fyller 65 om en dryg månad och det väcker naturligtvis frågan hur länge han ska vara kvar i bolaget. Någon omedelbar förändring är dock inte att vänta. Han har förlängt sitt avtal fram till halvårsskiftet 2012 när han fyller 67. Men förr eller senare ska en efterträdare utses.

Och då verkar svärsonen Anders Larnholt ligga bra till för befordran. Han gifte sig med Lönners dotter år 2000 och anställdes i Meda samma år. Den dubbelutbildade Larnholt – civilekonom och civilingenjör – har gjort kometkarriär. År 2006 blev han en av då tre vice vd:ar (antalet har senare ökat till fyra).

– Finns det en kronprins eller kronprinsessa? var en av frågorna till Lönner när han tog emot handelspriset i maj.

Lönner gled undan frågan men fick fyra personer i ledningsgarnityret att ställa sig upp, bland dem Larnholt, som ansvarar för relationer med investerare och för affärsutveckling. Mer än en gång har just svärsonen pekats ut som efterträdaren:

– För några år sedan var det ganska uppenbart att det var Lönners plan, säger en person med insyn i bolaget.

Andra är inte lika säkra.

– Jag tror i och för sig att Anders Lönner jobbar tills han får bäras ut, men blir det inte så är de här fyra namnen några av de starkaste kandidaterna till posten som ny vd, säger en källa.

Medachefen själv mörkar i efterträdarfrågan:

– Jag vill inte svara på den typen av frågor Det finns många människor i Meda som är kompetenta. Det är styrelsen som bestämmer.

Samtidigt är väl en definition på bra ledarskap att man har successionen ordnad. Inte minst i entreprenörsledda företag?

– Ja, och det har vi. Och jag säger att vi har säkert 7-8 stycken som kan vara aktuella.

Klart är att redan i dag står ofta Anders Larnholt för kommunikationen utåt. Det var han som fick fronta i början av maj när bolaget presenterade en kvartalsrapport som var sämre än väntat. Där framgick att bolaget i år har något av ett mellanår. Flera av de gamla medicinerna har drabbats av hårdare konkurrens samtidigt som de nya förhoppningsmedicinerna ännu inte har nått några volymer att tala om. Meda står därmed inför något som inte har hänt på tio år – minskande försäljning.

Att Anders Lönner inte vill sluta nu, när aktiekursen dessutom är pressad till halva toppnivån från 2007, är kanske förklarligt. Han har nu två år på sig att vända skeppet för ytterligare en comeback. Det vore i så fall i full överensstämmelse med hans natur.

En person som känner Lönner säger att han lever för jobbet och beskriver honom som en arbetsnarkoman.

– En typisk entreprenör och som alla entreprenörer tar han lite vida svängar och korsar ett och annat gathörn.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här