Detaljhandelsförsäljningen ökade mindre än väntat i årstakt

Detaljhandelsförsäljningen i Sverige ökade mindre än väntat i årstakt i oktober.
På årsbasis steg försäljningen 3,6 procent (+3,9), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 3,7 procent.

Sverige, % oktober, 2020 Konsensus september, 2020
Försäljning i detaljhandel, YY 3,6 3,7 3,9

Konsensusdata från Bloomberg