DNB: Bollen ligger hos Andersson snarare än hos Ingves

Det är sannolikt att dagens räntebana fortsätter, givet virusutbredningen och den realekonomiska utvecklingen, skriver DNB.
Magdalena Andersson och Stefan Ingves. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet och Magnus Andersson/TT

I sin reflektion över veckan skriver Ulf Andersson och Thomas Jellvik  på DNB Markets att Riksbankens beslut att hålla fast vid en nollränta var klokt.

”En räntesänkning i detta läge skulle möjligen blidka de som efterfrågar konkreta handlingar men, som vi tidigare har skrivit, ha begränsad effekt på den realekonomiska utvecklingen”, skriver de och påpekar att en räntesänkning skulle kunna skynda på uppgången på aktiemarknaden innan den motiveras av en lika tydlig realekonomisk återhämtning.

Risken för fallande inflationsförväntningar ses som ett motiv för Riksbanken att i framtiden överväga en räntesänkning, men då ska också den ekonomiska utvecklingen bli sämre än vad Riksbanken räknar med och dröja fram till 2022 innan ekonomin är tillbaka på samma aktivitetsnivå som innan krisen.

DNB tror dock inte att detta scenario kommer att realiseras, utan ”en så pass svag återhämtning är socioekonomiskt och därmed politiskt oförsvarligt varför det kommer att hejdas av mycket omfattande finanspolitiska stimulanser. Allt sammantaget ligger bollen alltjämt hos Magdalena Andersson snarare än hos Stefan Ingves”.