Duni minskar omsättning och rörelseresultat

Konsumentproduktbolaget Duni minskade såväl omsättningen som rörelseresultatet i det första kvartalet.
Duni
Omsättningen sjönk 25,4% till 932 miljoner kronor (1 249).

Rörelseresultatet blev -41 miljoner kronor (80).

Resultatet före skatt var 72 miljoner kronor (29).

Resultatet efter skatt blev -51 miljoner kronor (22).

”Trots låg vaccineringstakt i större delar av Europa, som lett till en relativt oförändrad situation sedan det fjärde kvartalet, är vi optimistiska inför framtiden. Erfarenheten från ifjol visar att efterfrågan återhämtar sig i en snabb takt när väl restriktionerna lyfts”, skriver VDRobert Dackeskog i rapporten och fortsätter:

”Fortsatta restriktioner och en låg takt av vaccinering på våra huvudmarknader har lett till en relativt oförändrad situation i jämförelse med fjärde kvartalet 2020. Hotell- och restaurangmarknaden, vilka utgör huvudsegment för affärsområde Duni, bedrivs fortfarande med strikta begränsningar. Det är svårt att förutse när restriktionerna väl lättar.”

Duni-chefen ser en fortsatt osäkerhet.

”Även om det fortsatt råder osäkerhet på marknaden ser vi med tillförsikt på framtiden. För affärsområde Duni är marknaden fortfarande utmanande men omvänt gläds vi åt en stark försäljningsökning inom affärsområde BioPak”, avslutar han sitt VD-ord.

Duni, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 932 1 249 -25,4%
Rörelseresultat -41 80
Rörelsemarginal 6,4%
Resultat före skatt 72 29 148,3%
Nettoresultat -51 22