ECB vill starta smått med digital euro

ECB fortsätter med satsningarna på en digital euro, men vill starta med detta smått och endast tillskriva den digitala centralbanksvalutan en begränsad roll till att börja med. Det säger Bundesbankchefen Jens Weidmann, återger Reuters.
Bundesbank-chefen Jens Weidmann.
Bundesbank-chefen Jens Weidmann.
Det gradvisa tillvägagångssättet har att göra med de risker som är involverade och valutans egenskaper kommer att vara specifik först för att därefter kunna få mer funktionalitet.

Lanseringen av valutan kan vara runt fem år bort.