Efter missen – SCB släpper reviderade arbetslöshetssiffror

Den reviderade AKU-statistiken kommer att publiceras den 14 november, i samband med publiceringen av AKU för oktober.

Det meddelar SCB i ett pressmeddelande på fredagen.

Den reviderade statistiken kommer att beröra perioden juli 2018 till september 2019.

Den reviderade statistiken bygger på data från SCB:s insamlingsavdelning, som hanterar halva AKU:s urval. Genom att minska detaljnivån i de publicerade siffrorna kan SCB säkerställa statistikens kvalitet såväl bakåt i tid som framöver.

“AKU kommer att publiceras månadsvis även i fortsättningen, och med de åtgärder vi vidtagit säkrar vi statistikens kvalitet. Med det minskade urvalet blir det svårare med analyser på mer finfördelad nivå, men helheten blir korrekt”, säger John Kling, enhetschef för AKU, i en kommentar.

Inför publiceringen av AKU för september i år kunde SCB konstatera oförklarliga avvikelser i rådatan som samlats in av EVRY på uppdrag av SCB. Avvikelserna ledde till att skattningarna av arbetslöshet och sysselsättning påverkades.

SCB har huvudansvaret för datainsamlingen och har tillsammans med EVRY vidtagit åtgärder i form av fördjupade analyser och tätare avstämning för att reda ut vad avvikelserna beror på. SCB och EVRY är överens om att det finns avvikelser i datainsamlingen, men det är inte klarlagt i hur stor grad det påverkat skattningarna i statistiken.

“EVRY ser väldigt allvarligt på att det för närvarande inte går att fastställa orsakerna till de avvikelser som har upptäckts och genomför nu en revision. Vi har inlett samtal med SCB om nedtrappning av EVRYs del av datainsamlingen och för diskussioner om i vilken form det ska ske”, säger Johan Nygaard, senior vice president för EVRY ASA.

AKU är en urvalsundersökning som görs genom telefonintervjuer, där SCB och EVRY genomför 50 procent var. Intervjuerna utgör inte en del av EVRYs kärnverksamhet, men för SCB innebär nedtrappningen av samarbetet att AKU:s urval under en period kommer halveras för att sedan trappas upp succesivt.

John Kling konstaterar att de ser att de behöver öka stabiliteten i datainsamlingen, vilket kräver ett stort arbete som behöver planeras och utföras av SCB, och som kommer att ta en längre tid. Givet omständigheterna har de kommit fram till att det här är den bästa lösningen.

SCB arbetar sedan flera år tillbaka med alternativa metoder för att säkerställa framtidens arbetskraftsundersökningar. En utökad användning av registerdata är en av dessa, exempelvis de månadsvisa arbetsgivardeklarationerna (AGI) som infördes 2019. Sådan information kan förbättra och utveckla SCB:s statistik på flera områden.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här