Ekonom: Bopriserna ska fortsätta uppåt

Bostadspriserna fortsatte upp säsongsrensat i december och närmar sig den tidigare toppnivån från 2017, noterar analytiker i kommenterar till Valueguards boprisstatistik för december.

“Sammantaget har den svenska bostadsmarknaden nu nästan helt återhämtat sig från nedgången 2017 och vi räknar med att bostadspriserna fortsätter stiga”, skriver Handelsbankens seniorekonom Anders Bergvall i ett marknadsbrev.

Valueguards HOX-index sjönk 0,8 procent i december, vilket säsongsrensat motsvarar en uppgång med 0,6 procent eftersom priserna normalt sjunker i december. I årstakt steg priserna 4,5 procent, samma som i november.

Handelsbanken räknar med att bostadspriserna 2020 och 2021 stiger i linje med inflationen, runt 2 procent. Prisuppgången hålls tillbaka av en svagare ekonomi och stigande arbetslöshet, men å andra sidan väntas räntorna förbli låga och det är fortsatt en brist på bostäder.

Så mycket steg bopriserna 2019Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,8 procent i december jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,6 procent. 

SEB-ekonomen Olle Holmgren noterar att Valueguards HOX-index, med SEB:s egen säsongsjustering, nu bara är marginella 0,2 procent under tidigare toppnivån från augusti 2017. Han konstaterar också att SEB:s egen boprisindikator var oförändrad på 43 i januari, vilket tyder på fortsatt stigande priser i år.

“Andelen hushåll som tror på både ökade och fallande priser minskade medan andelen som tror på oförändrade priser steg. Att fler tror på oförändrade priser har historiskt varit en signal om att boprisindikatorn kan vara nära en vändpunkt vilket ger visst stöd för vår bedömning att prisuppgången är på väg att bromsa även om det mesta talar för att priserna fortsätter uppåt”, skriver han.

Nordeas seniorekonom Susanne Spector skriver i ett marknadsbrev att bostadspriserna fått upp momentum de senaste sex månaderna och att hushållen är optimistiska om bostadspriserna, troligen beroende på sjunkande utbud och långräntor.

Vad gäller Riksbankens räntehöjning i december menar hon att den kan dämpa hushållens optimism om bostadsmarknaden på kort sikt, men stötta bostadspriserna längre fram om hushållen tolkar det som att låga räntor nu är ett permanent läge.

“Stigande bostadspriser stöttar den inhemska efterfrågan och ger ljusare utsikter för hushållen. Den ganska snabba uppgången i bostadspriserna under hösten kommer mest troligen att oroa Riksbanken och göra dem, på marginalen, mer motvilliga att sänka räntorna och gå tillbaka till negativt territorium”, skriver Susanne Spector.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här