Ekonomistyrningsverket justerar ned BNP-prognosen

Ökad smittspridning gör att återhämtningen i ekonomin tillfälligt bromsar in. Trots det ökar BNP med 3,1% nästa år, enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos.
ESV:s generaldirektör Clas Olsson. Foto: ESV
 Stora utgiftsökningar och skattesänkningar leder till att det blir ett stort underskott i det offentliga sparandet både 2020 och 2021. Underskottet uppgår till 192 miljarder kronor i år och 179 miljarder kronor nästa år.

Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Efter en stark ökning i BNP under tredje kvartalet väntas nu den ökade smittspridningen och därmed ökade restriktioner leda till att återhämtningen tillfälligt stannar upp. Under våren tar dock återhämtningen ny fart och sammantaget ökar BNP nästa år med 3,1%. Den förra prognosen var 3,9% för 2021.

Arbetsmarknaden förblir dock svag och arbetslösheten bedöms öka till 9,3% 2021.

De åtgärder som har vidtagits för att motverka effekterna av coronapandemin gör att utgifterna ökar kraftigt i år. I kombination med minskade skatteintäkter leder det till ett underskott på 192 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande 2020. Nästa år sjunker utgifterna trots stora utgiftsökningar i budgetpropositionen för 2021. De ligger ändå kvar på en hög nivå vilket leder till att det blir ett stort underskott i sparandet även 2021.

Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ökar till 40,5% av BNP i år. Nästa år stiger den ytterligare, till 41,1% . Den ligger därmed strax över det övre intervallet för skuldankaret, som är 40% av BNP.

2019 2020 2021
BNP – procentuell utveckling Fasta priser, kalenderkorrigerad 1,3 -3,9 3,1
Finansiellt sparande – miljarder kronor Offentliga sektorn 26 -192 -179
Finansiellt sparande – % av BNP Offentliga sektorn 0,5 -3,9 -3,5
Strukturellt sparande – % av potentiell BNP Offentliga sektorn -0,2 -1,6 -1,3
Budgetsaldo – miljarder kronor 112 -255 -86
Maastrichtskuld – % av BNP 35,1 40,5 41,1