Electrolux Professional vände till förlust

Storköksbolaget Electrolux Professional minskade omsättningen kraftigt och vände till förlust jämfört med föregående periods vinst. Coronapandemin påverkade kvartalet kraftigt.
Pressbild: Electrolux Professional
Electrolux Professionals omsättning sjönk 39,3 procent till 1 489 miljoner kronor (2 455). Organiskt minskade försäljningen med 39,9 procent.

Ebita-resultat blev -4 miljoner kronor (418).

Rörelseresultatet blev -18 miljoner kronor (401).

Resultatet före skatt var -26 miljoner kronor (400).

Resultatet efter skatt blev -28 miljoner kronor (126).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (0,44).

Operativt kassaflöde efter investeringar var 31 miljoner kronor (432).

Electrolux Professional, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 489 2 455 -39,3%
EBITA -4 418
EBITA-marginal 17,0%
Rörelseresultat -18 401
Rörelsemarginal 16,3%
Resultat före skatt -26 400
Nettoresultat -28 126
Resultat per aktie, kronor -0,10 0,44