”Elförbrukningen kan bli en faktor för bostadsköpare framöver”

Priserna på såväl villor som bostadsrätter var oförändrade på riksnivå i november. Prisutvecklingen på årsbasis i riket har sjunkit något och är nu +6% för bostadsrätter och +14% för villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
Bostad, bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

De svenska bostadspriserna har de senaste månaderna börjat plana ut, och novembersiffrorna fortsätter den trenden. Både bostadsrätter och villor noterar oförändrade prisnivåer. Stockholm gick starkast under månaden, medan det såg sämre ut för Göteborg och Malmö.

Storstadsområdena såg en blandad prisbild mellan plus och minus. Starkast gick Stockholm. Där fortsatte bostadsrättspriserna uppåt, både i länet och de centrala delarna och ökade med +1%. I Göteborg såg utfallet omvänt ut med -1% i både centrala Göteborg och i storstadsområdet. Priserna i centrala Malmö var oförändrade men minskade med -1% i Stormalmö, enligt Svensk Mäklarstatistik.

”Efter en förväntad dämpning på bostadsmarknaden under hösten tror vi nu att det kommer ta fart igen under våren med ökad efterfrågan och svagt stigande priser. Mot detta står främst oro för stigande räntor till följd av ökad inflation. Även det något dystrare börsklimatet kan påverka marknaden negativt men då främst premiummarknaden”, säger Fredrik Kullman, VD på Bjurfors Stockholm.

Han menar att allt fler bostadsköpare kommer börja ta hänsyn till dyrare elpriser.

”Efter att elpriserna skjutit i höjden den senaste tiden kan elförbrukningen bli en faktor för bostadsköpare framöver. Bostäder med höga elkostnader till följd av ineffektiva uppvärmningssystem kan bli svårsålda jämfört med andra”, säger Fredrik Kullman.

De sista 12 månaderna har bostadsrättspriserna ökat mest i centrala Stockholm och centrala Malmö. Där har priserna stigit med +10%. Storstockholm står för de lägsta siffrorna på +5% och övriga områden ligger däremellan.

Sett till villamarknaden ses också en blandad prisbild under november. I Storstockholm ökade priserna med +1%, i Storgöteborg var de oförändrade och de sjönk med -1% i Stormalmö. På årsbasis har priserna stigit med +14% i Storstockholm och Storgöteborg och +15% i Stormalmö.

Lista: De bästa – och sämsta – kommunerna för unga att bo i

Sven-Erik Kristensen, VD för Bjurfors Göteborg, tror att en eventuell fjärde våg av pandemin, med ytterligare restriktion, skulle kunna göra att efterfrågan på större bostadsrätter och villor åter tar fart.

”Aktiviteten på Göteborgs bostadsmarknad har gått ner som följd av ett lägre utbud än normalt. Vi tror att det kommer leda till ett uppdämt behov som visar sig efter jul- och nyårshelgerna i form av ökad efterfrågan och stigande priser. Samtidigt kan vi komma att se nya pandemieffekter om nya restriktioner införs med ökat hemarbete. Blir det så är det bara att ställa in sig på att ruschen efter större bostadsrätter och villor tar fart igen”, säger han.

Även Svensk Fastighetsförmedling kommenterar att en eventuell ny våg av pandemin inte kommer att påverka priserna negativt, utan tvärt om.

”Omikron har i dagsläget inte påverkat marknaden, och om en fjärde våg blir verklighet tror jag knappast att det skulle ha en negativ inverkan på bostadsmarknaden. Tvärtom blir hemmet än mer prioriterat vilket vi sett under pandemin, och det senaste året har detta endast drivit prisutvecklingen uppåt”, säger Erik Wikander, vice-VD för Svensk Fastighetsförmedling.

Här hittar du den färska statistiken från Svensk Mäklarstatistik.