Eltel minskar omsättningen och resultatet

Teleinstallationsbolaget Eltel redovisar minskande omsättning och försämrat resultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Eltel
Omsättningen sjönk 14,5% till 193,8 miljoner euro (226,7).

”Den lägre omsättningen beror främst på två anledningar: tidigare aviserade förluster av stora avtal och minskade kundinvesteringar till följd av covid-19. Det pågår intensivt arbete för att vända trenden och vinna nya kontrakt”, uppger VD Casimir Lindholm i rapporten.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 7,7 miljoner euro (8,6). Minskningen härleds främst till lägre volymer och ökade materialkostnader.

Rörelseresultatet blev 4,0 miljoner euro (5,8). Rörelsemarginalen var 2,1% (2,6).

Resultatet efter skatt blev 1,8 miljoner euro (3,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,01 euro (0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,8 miljoner euro (-16,2).

För att vända trenden ser Eltel över diverse organiska tillväxtmöjligheter samt förbereder verksamheten för potentiella fusioner och förvärv.

Eltels finansiella utsikter kvarstår, den operativa ebita-marginalen för helåret väntas förbättras jämfört med föregående år

Eltel, MEUR Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 193,8 226,7 -14,5%
EBITA, justerat 7,7 8,6 -10,5%
Rörelseresultat 4,0 5,8 -31,0%
Rörelsemarginal 2,1% 2,6%
Resultat före skatt 3,5
Nettoresultat 1,8 3,1 -41,9%
Resultat per aktie, EUR 0,01 0,02 -50,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet -7,8 -16,2