Embracers omsättning högre än väntat

Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Det operativa rörelseresultatet var ungefär som väntat.
Lars Wingefors, Embracer.
Lars Wingefors, Embracer. Foto: Tobias Ohls
”Koncernen rapporterar ännu ett stabilt kvartal. Både försäljning och operativt EBIT var rekordhöga under första kvartalet, i linje med ledningens förväntningar. De viktigaste förklaringarna till utvecklingen var lanseringen av Biomutant samt förvärven av både Easybrain och Gearbox”, skriver VD Lars Wingefors i rapporten.

Omsättningen steg 65,6% till 3 426,6 miljoner kronor (2 068,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 259.

Ebitda-resultat blev 1 532,2 miljoner kronor (965,2), med en ebitda-marginal på 44,7% (46,7).

Operativt rörelseresultat utföll på 1 271,3 miljoner kronor (711,8), väntat var 1 221 enligt Factset, med en justerad rörelsemarginal på 37,1% (34,4).

Resultatet efter skatt blev -605,9 miljoner kronor (90,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,22 kronor (0,26).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 617,3 miljoner kronor (732,3).

Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 44% till 180 (125).

”För innevarande räkenskapsår som slutar 31 mars 2022 upprepar vi vår prognos om att slutföra spelutvecklingsprojekt med ett totalt utvecklingsvärde i intervallet 2 875-3 325 miljoner kronor under räkenskapsåret. Strategin att prioritera kvalitet främst står kvar”, säger VD:n.

Han fortsätter:

”Spellanseringar kommer alltid att ske vid den tidpunkt då värdepotentialen bedöms som störst. Ledningen förväntar sig nu lanseringar till ett utvecklingsvärde om 225 – 275 miljoner kronor under andra kvartalet. Fjärde kvartalet väntas ha flest lanseringar, ännu fler än tidigare prognoser. Koncernen planerar för ett flertal offentliggöranden fram till december för produktlanseringar både i år och kommande år. Stay tuned, som vi brukar säga”.

Embracer, Mkr Q1-2021/2022 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 3 426,6 3 259 5,1% 2 068,7 65,6%
EBITDA 1 532,2 965,2 58,7%
EBITDA-marginal 44,7% 46,7%
Rörelseresultat -524,2 219,2
Rörelsemarginal 10,6%
Rörelseresultat, justerat 1 271,3 1 221 4,1% 711,8 78,6%
Rörelsemarginal, justerad 37,1% 37,5% 34,4%
Nettoresultat -605,9 90,6
Resultat per aktie, kronor -1,22 0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet 617,3 732,3 -15,7%

Konsensusdata från Factset