En pan-nordisk lågprisjätte

PORTFÖLJUPPDATERING Lågpris plus störst skala i Norge håller e-handelns "retaildöd" på behörigt avstånd från Europris.

Den norska lågprishandlaren Europris höll sin kapitalmarknadsdag i Oslo på onsdagen. De finansiella målen var på det stora hela upprepningar, inklusive högre jämförbar tillväxt än marknaden samt ökad ebitda-lönsamhet från förbättringar inom inköp och övrig kostnadsstruktur.

Desto mer intressant var Europris analys av hur dess lågpriskoncept har plats för fortsatt tillväxt parallellt med e-handelns omstöpning av detaljhandeln i stort. Därtill fick nya svenska samarbetspartnern ÖoB, tillika förvärvskandidaten, ge sin bild av bolagens gemensamma framtidsmöjligheter.

Europris ingår med 7 procents portföljandel i Affärsvärlden Analys+ modellportfölj Nordiska Värdeportföljen.

FÖRSTA STAPPLANDE STEG MOT PAN-NORDISK LÅGPRISJÄTTE

Inbjudna svenska samarbetspartnern ÖoB, som Europris tecknat avtal om att få förvärva, gav följande besked kring dess kortsiktiga arbete med att återställa och stabilisera sin lönsamhet:

  • ÖoB-kedjans jämförbara detaljhandelsförsäljning steg 0,9 proecnt under årets första nio månader.
  • ÖoB:s bruttomarginal stärkes 0,8 procent till 34,1 procent under årets första nio månader.
  • Ebitda-resultatet, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, vände till 47 miljoner kronor (-1) på rapporterad nivå under årets första nio månader, eller till 51 miljoner kronor justerat (21).

Nu blickar ÖoB framåt mot det inledda samarbetet med Europris, som ÖoB ser som en perfekt partner både vad gäller 90 procentig sortimentsöverlappning, kompletterande marknadsnärvaro och liknande företagskultur.

Slide 39.PNGEuropris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 39

Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 39

Såväl Europris som ÖoB visade återigen upp hur bolagens strategiska grepp i närtid kombinerat med mjuka förvärvsvillkor gör ett eventuella samgående till en lågriskaffär ur båda bolagens perspektiv.

Slide 40.PNGEuropris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 40

Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 40

Europris köper först 20 procent av ÖoB, för 7,7 gånger 2018 års nedtryckta ebitda, och har fått en köpoption att köpa resten år 2020, för samma multipel om 7,7 gånger snittet av 2019 och 2020 års ebitda.

ÖoB-samarbetet blir samtidigt en del i en bredare inköpsallians mellan tre kedjor med totalt 17,1 miljarder norska kronor i 2017-försäljning. Där ingår sedan tidigare finländska lågpriskollegan Tokmanni, som likt Europris växte under private equity-boalget Nordic Capitals ägaröversyn inför sin notering i Helsingfors och som Europris inledde gemensamt inköpsarbete med redan 2013.

För den som tänker ett par steg framåt är ett sammanslaget Europris-ÖoB-Tokmanni ingen ologisk tanke i denna skalfördelstyrda bransch.

Slide 36.PNGEuropris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 36

Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 36

Affärsvärlden har köpråd på Tokmanni.

INGEN ”RETAILDÖD” INOM BRETT LÅGPRIS

Det andra stora temat var hur e-handeln drar fram genom detaljhandelslandskapet som en strukturell förändringskraft.

Rubrikerna om ”retaildöd” gäller dock än så länge inte det breda lågprissegment där Europris verkar, vars huvudsakligen fysiska butikshandel fortsatt att växa starkt i både USA och Storbritannien, parallellt med bland annat Amazon.com:s framfart.

Slide 6.PNGUSA-marknaden för online samt lågpris. Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 6

USA-marknaden för online samt lågpris. Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 6

Slide 7.PNGStorbritannien-marknaden för online samt lågpris. Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 7

Storbritannien-marknaden för online samt lågpris. Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 7

Och Norges eftersläpande lågprismarknad, där Europris är i särklass största breda aktör, har i sin tur vuxit snabbare än internationellt.

Slide 141.PNGEuropris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 141

Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 141

En huvudutmaning för e-handeln att vinna acceptabel lönsamhet i dagligvarusegmentet är dagens alltför höga hemleveranskostnader för utkörningar.

Europris hänvisar här till McKinsey-beräkningar som gör gällande att e-handeln måste halvera sina leveranskostnader för att komma upp i en anständig jämförbar lönsamhet på en typisk 100 euros varukorg. I dagsläget är dagligvaru-e-handlare dömda att harva på med i bästa fall under uppåt 1,5 procents rörelsemarginal, enligt samma McKinsey-bedömning.

Slide 159.PNGEuropris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 159

Europris presentation vid kapitalmarknadsdag 2018-12-05, slide 159

Europris själva kommer ha dryga 0,5 procents digital försäljningsandel i år, vilken inte kommer öka till mer än 5–10 procent år 2025 enligt nuvarande planer. Och då är endast 25 procent av detta hemleveranser och hela 75 procent onlinebeställning för upphämtning i butik (click & collect). Däremot räknar bolaget med att ta stora grepp kring att fånga upp butikskundernas intresse via digital marknadsföring samt digitala lojalitetsprogram.

Mindre e-handelsaktörer är inget större hot mot Europris, som den volymmässigt största breda lågprisspelaren på Norgemarknaden. Däremot skulle ett Norge-inträde på allvar av ett Amazon.com, eller dylik global jätte i framtiden, kunna sätta långsiktig press på Europris norska vinstmarginal samt tillväxtmöjligheter.

Europris första steg mot att bilda en pan-nordisk lågprisjätte är en logisk manöver för att öka försvarskraften i onlineomställningen.

Affärsvärlden Analys+ ser ett fortsatt attraktivt aktiecase i Europris, på under 10 gånger ett rullande relativt ocykliskt rörelseresultat, ev/ebit, under en tung investeringsperiod. Synergieffekter av samarbete och ett framtida möjligt samgående med ÖoB tillkommer.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.