Eneas resultat högre än väntat i andra kvartalet

Programvarubolaget Enea redovisar något minskad omsättning men ökat resultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Både omsättning och justerat rörelseresultat kom in över analytikerkonsensus.
Enea säljer mjukvara främst till telekomindustrin.

Omsättningen sjönk 5,5 % till 225,8 miljoner kronor (239,0). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 212.

Rörelseresultatet blev 62,1 miljoner kronor (59,1). Rörelsemarginalen var 27,5 % (24,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 62,1 miljoner kronor (60,4), väntat var 43, med en justerad rörelsemarginal på 27,5 % (25,3).

Resultatet före skatt var 58,4 miljoner kronor (54,9).

Resultatet efter skatt blev 52 miljoner kronor (46,8), analytikerkonsensus 34.

Resultat per aktie hamnade på 2,41 kronor (2,18).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 94,3 miljoner kronor (67,7).

”Marknaden för datahantering i 5G, virtualisering och avancerad cybersäkerhet är i början av en spännande fas där vi kan utmana etablerade konkurrenter och ta marknadsandelar med innovativa produkter och nya affärsmodeller. Vi har ambitionen att kraftfullt öka intäkterna, med bibehållen god lönsamhet, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsställning”, uppger Eneas vd Jan Häglund i rapporten.

Vad gäller utsikterna skriver Häglund vidare att osäkerheten på kort och medellång sikt är fortsatt stor. Det innebär bland annat försenade kundprojekt och försvårad nyförsäljning, vilket kan påverka resultatet negativt i tredje och fjärde kvartalet.

Eneas helårsmål är att växa omsättningen mot föregående år, med en rörelsemarginal på över 20 %.

Enea, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 225,8 212 6,5% 239,0 -5,5%
Rörelseresultat 62,1 59,1 5,1%
Rörelsemarginal 27,5% 24,7%
Rörelseresultat, justerat 62,1 43 44,4% 60,4 2,8%
Rörelsemarginal, justerad 27,5% 20,3% 25,3%
Resultat före skatt 58,4 54,9 6,4%
Nettoresultat 52 34 52,9% 46,8 11,1%
Resultat per aktie, kronor 2,41 2,18 10,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 94,3 67,7 39,3%

Konsensusdata från Factset