Engångskostnader tynger Bergs Timber

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter finansnetto på -9,3 miljoner kronor (-8,5) för det första kvartalet, september-november, i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultatet blev -6,7 miljoner (-7,1), vilket gav en marginal på -3,4 procent (-5,2). Bolagets finansiella mål är en rörelsemarginal på minst 6 procent.

Nettoresultatet uppgick till -7,3 miljoner (-6,6), motsvarande -0,06 kronor per aktie (-0,07).

Perioden belastades med engångskostnader på -4,3 miljoner kronor (+0,8) kopplat till förvärvet av Gransjöverken.

Nettoomsättningen uppgick till 200 miljoner (135). Produktionsvolymen var 83 tusen kubikmeter (55). Försäljningsvolymen var 67 tusen kubikmeter (49).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,9 miljoner (-33).

Nettoskuldsättningsgraden var 0,80 gånger (0,54). Bolagets finansiella mål är att den ska vara högst 1,0.

Förvärv av Gransjöverken som genomfördes under delårsperioden bidrog med 55,7 miljoner kronor i omsättning under det andra kvartalet.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här