Engelska Skolan redovisar högre intäkter men lägre resultat

Utbildningsbolaget Engelska Skolan redovisar ökande intäkter men lägre resultat i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juli till september 2020, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Bolaget har ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm, Stockholmsbörsen. Budgivaren Peutinger äger mer än 90% av aktierna i Engelska Skolan. Anmälningstiden i uppköpsbudet har förlängts till den 25 november. Därefter väntar tvångsinlösen av resterande aktier i bolaget.

Nettoomsättningen steg 8,1% till 649,4 miljoner kronor (600,7).

Rörelseresultatet blev 37,7 miljoner kronor (54,6), med en rörelsemarginal på 5,8% (9,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 40,2 miljoner kronor (29,9), med en justerad rörelsemarginal på 6,2% (5,0).

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (21,0).

Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (17,1). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,43).

Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 28 088 (26 828). Antalet köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till 223 800 (204 700).

Engelska Skolan, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 649,4 600,7 8,1%
Rörelseresultat 37,7 54,6 -31,0%
Rörelsemarginal 5,8% 9,1%
Rörelseresultat, justerat 40,2 29,9 34,4%
Rörelsemarginal, justerad 6,2% 5,0%
Resultat före skatt -0,8 21,0
Nettoresultat -0,2 17,1
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,43