Enlabs lämnar budpliktsbud på Global Gaming – vars vd får gå

Enlabs lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming, enligt ett pressmeddelande.
Detta kommer sedan Enlabs den 26 augusti förvärvat aktier i Global Gaming vilket gav ett nytt ägande på 54,06 procent. Sedan dess har bolaget köpt på sig ytterligare aktier och äger nu 66,70 procent av aktierna och rösterna i Global Gaming.

Erbjudandet om köp av återstående aktier till priset av elva kronor per aktie kommer under tre alternativ som aktieägarna i Global Gaming kan välja. Det första är att aktierna köps genom kontanter, det andra genom aktier i Enlabs (0,36 Enlabs-aktier per en aktie i Global Gaming) och det tredje genom en kombination av hälften kontanter och hälften aktier i Enlabs.

Budet på elva kronor per aktie är det samma som Enlabs betalade när man ökade ägandet till 54,06 procent. Bolaget tänker inte höja budet.

Acceptfristen för erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 5 oktober och avslutas omkring den 2 november.

I ett separat pressmeddelande från Global Gaming framgår det att vd Tobias Fagerlund lämnar bolaget. Han avgår omgående och ersätts av styrelseledamoten Christian Rasmussen som tar över som tillförordnad vd.

”Tobias har genomfört ett stort paket med omstruktureringsåtgärder och visat prov på ett kraftfullt och tydligt ledarskap som varit helt nödvändigt för bolaget. Tobias har därmed med stor framgång lagt en god grund för Global Gamings framtida verksamheter. Nu står dock bolaget inför en ny fas och vi har identifierat en rad åtgärder nödvändiga för att ytterligare stärka bolagets position”, säger styrelseordförande Niklas Braathen.