Enlabs ökar omsättning och antal aktiva kunder stort

Bettingbolaget Enlabs redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Den 7e januari la det UK-listade bolaget Entain Group ett bud på Enlabs. Budet uppgår till 40 kr per aktie och motsvarar en värdering om 2,8 Mdkr.
Omsättningen steg 81,3% till 20,3 miljoner euro (11,2).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 13% (19) av de totala intäkterna.

Ebitda-resultat blev 3,9 miljoner euro (3,2), med en ebitda-marginal på 19,2% (28,6).

Rörelseresultatet blev 3 miljoner euro (2,6), med en rörelsemarginal på 14,8% (23,2).

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner euro (2,5).

Resultatet efter skatt blev 2,2 miljoner euro (2,5), en minskning med 12,0% mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0).

Den samlade spelmarginalen inom Gaming var 4,7% (4,7) under perioden. Casinomarginalen var 4,1% (3,9). Bettingmarginalen online var 8,1% (8,2) och bettingmarginalen offline 8,0% (10,0)

Antalet aktiva kunder uppgick till 77 357, motsvarande en sekventiell ökning om 15% och en årlig tillväxt om 86%.

”Tillsammans med tidigare aktiviteter som e-postinsamling och direkt marknadsföring ledde dessa nya verktyg till ett kvartal och en årsavslutning med en avsevärt förbättrad nivå på reaktivering och lojalitet från våra kunder. Fjärde kvartalet var det första hela perioden med en bettingprodukt på NinjaCasino och vi är hittills nöjda med resultatet. Sportsbook kommer definitivt hjälpa oss att nå en bredare publik och därmed nya kunder och ytterligare öka varumärkeskännedomen”, skriver VD:n Dainis Niedra.

Enlabs, MEUR Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 20,3 11,2 81,3%
EBITDA 3,9 3,2 21,9%
EBITDA-marginal 19,2% 28,6%
Rörelseresultat 3 2,6 15,4%
Rörelsemarginal 14,8% 23,2%
Resultat före skatt 1,7 2,5 -32,0%
Nettoresultat 2,2 2,5 -12,0%
Resultat per aktie, EUR 0,04
Utdelning per aktie, EUR 0 0