Entra ökade förvaltningsresultatet

Norska fastighetsbolaget Entra redovisar ökande förvaltningsresultat under tredje kvartalet. Hyresintäkterna var ungefär som väntat.
Entra
Entra. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB
Hyresintäkterna uppgick till 639 miljoner norska kronor (589), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 637. Nettouthyrningen var -44 miljoner norska kronor.

Driftnettot uppgick till 581 miljoner norska kronor (543).

Förvaltningsresultatet uppgick till 402 miljoner norska kronor (383).

Resultatet före skatt var 1 192 miljoner norska kronor (1 354).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 205 norska kronor (165).

Entra, MNOK Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020
Hyresintäkter 639 637 0,3% 589
Driftöverskott 581 543
Förvaltningsresultat 402 383
Resultat före skatt 1 192 1 354
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, NOK 205 165

Konsensusdata från Bloomberg